Vänsterpartiet Norrköping

Debatt nt.se: ”Sänkt kompetens i vården” …

Än så länge tre artiklar på NT´s debattsida om kompetensen i vården och omsorgen i Norrköpings kommun.

”Majoriteten i Vård- och omsorgsnämnden med Socialdemokraterna i spetsen, har meddelat att de kommer att sänka kompetenskraven för anställda inom hemtjänsten från nuvarande krav på att alla anställda ska ha minst en undersköterskeutbildning till att ”endast” 65 % ska behöva ha det när privatiseringen startar i slutet av 2017″. Så inleder Mona Olsson och Ricardo Olivares sin debattartikel den 24 februari i år. (Inlägg om den artikeln finns här på sidan publicerad den 27 februari ”Sänkt kompetens i vården”. Här är länk till det inlägget. )

Läs resten av det här inlägget nerifrån och upp! 🙂

.

Debattartikel av Mona Olsson och Ricardo Olivares har en artikel ”Högervriden S-politik” i Norrköpings Tidningar den 24 mars. Den är ett svar till Irma Görtz (S) och LarsStjernkvist (S) som skrev i NT den 9 mars ”Utbildad personal saknas”.

Läs Mona och Ricardos artikel skannad nedan: (Klicka för större bilder!)

 

 

 

 

 

 

 

 

Länk till artikeln på nt.se här!

.

Läs Lars Stjernkvist och Irma Görtz svar till Mona Olsson nedan:

Debatt 9 mars 2017

Svar till Mona Olsson

Utbildad personal saknas

Vänsterpartiets Mona Olsson lovar mer personal till vården, högre löner, bättre arbetsvillkor och slutligen att all personal inom omsorgen ska ha minst undersköterskeutbildning (debattartikel 24 februari). Hon kryddar dessutom sin artikel med diverse svepande angrepp på Kvartettens företrädare och politik.

Vi avstår från att kommentera det sistnämnda, utan går direkt på sakfrågorna och vad vi Socialdemokrater står för och vill göra. Bakgrunden till Mona Olssons upprördhet är förslaget att kommunen i fortsättningen ska kräva att 65 procent av personalen hos externa utförare ska ha minst undersköterskeutbildning. Motivet är inte, som Mona Olsson skriver, att vi ger efter för vinstjakt och kapitalets krav. Nej, motivet är att det i dag inte går att få tag i utbildad personal. Då menar vi att det är bättre att anställa andra än att slita ännu hårdare på den personal som har utbildning.

Och om vi har kravet om 65 procent i vår egen kommunala verksamhet, då tycker vi det är rimligt att samma även gäller för externa utförare. För oss är det nämligen viktigt att all verksamhet, oavsett vem som driver den, underställs samma krav på kvalité, insyn, kontroll. Det ska vara lika villkor, helt enkelt.

Just nu pågår en kraftig utbyggnad av antalet äldreboenden, och under förra året tillkom 88 nya platser. Det här betyder fler anställda och framför allt att vi bygger bort den brist som orsakat problem för så många enskilda. Sedan valet 2014 har kön till särskilda boenden mer än halverats.

Vi är alltså helt ense om att vården och omsorgen behöver mer pengar. Det hade dock varit klädsamt om Mona Olsson åtminstone med någon liten bisats påmint om det ansvar hon och Vänsterpartiet hade under de år kön växte.

Irma Görtz (s) Lars Stjernkvist (s)

Här är länk till artikeln på nt.se!

.

Mona Olsson och Ricardo Olivares debattartikel den 24 februari: ”Sänkt kompetens i vården”. (Klicka för större bild)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post