Vänsterpartiet Norrköping

Debattartikel i Folkbladet – Ett farligt spel med demokratin Stjernkvist

Debattartikel i Folkbladet – Ett farligt spel med demokratin Stjernkvist

Efter valet 2018 gick M-V-MP ihop i valsamverkan och tog en rådspost från Kvartetten (S, L, C, KD) som fortsatte styra kommunen – nu i minoritet. Resultatet blev att alla partier fick politisk tid som ungefär motsvarade hur många som röstade på dem i kommunvalet. Alla fick möjlighet att representera sina väljare. Kvartetten som styr fick fler rådsposter – 5 mot oppositionens 4, trots att oppositionen var större. Det var ändå en rimlig ordning då styre innebär mer ansvar om än inte mer arbete. Fördelningen av avlönad tid var då: S 200 % L, C och KD 100 %, M 200 %, SD 100 %, V 60 %, MP 40 %.

På Kommunfullmäktige 15 juni stöttade Kvartetten SD:s förslag om att riva upp denna demokratiska representation. Fram till dess hade de styrande varit mycket tydliga med att man inte ville skapa onödigt parlamentariskt kaos och därmed inte välja om rådsposterna. Kvartetten och högeroppositionen (M, SD) höll dock med varandra om att omval till nämnder skulle göras för att skapa tydligare majoritetsförhållanden. På sittande möte ändrade sig plötsligt styret och valde att peta det kritiska Vänsterpartiet från sin rådspost och belöna det lydiga Miljöpartiet med en utökad rådspost.

Numer har kommunens minsta parti, Miljöpartiet med 3 mandat i fullmäktige, en rådspost på 50 %. Vänsterpartiet, mer än dubbelt så stora med 7 mandat, har tilldelats 0 % politisk tid för att företräda sina väljare. Fortfarande ser alltså fördelningen ut ungefär som ovan med undantag för att MP upphöjts och Kvartetten valt att utesluta vänstern och låta en halv rådspost stå tom. Det fjärde största partiet i Sveriges 10:e största kommun saknar nu helt arvoderad politisk tid.

Att låta den rådspost vänstern tidigare haft stå tom motiverar Lars Stjernkvist bland annat med att man måste ”spara pengar” i tuffa tider. Det argumentet hade möjligen gått att köpa om det inte var så att Stjernkvist 30 minuter tidigare röstade nej till Vänsterpartiets förslag om att sänka alla heltidspolitikers löner vilket hade sparat ännu mer pengar. Men då hade även Lars Stjernkvists topplön på över 83 000 i månaden sänkts.

I Norrköping råder numera den märkliga och mycket ovanliga ordningen att de styrande partierna belönar lojala ”oppositionspartier” som håller med dem i det mesta, inklusive budgeten, med välavlönade poster. Medan kritiska oppositionspartier bestraffas med att förlora möjligheten att representera sina väljare. När jag frågade Lars Stjernkvist om det är rimligt att de styrande partierna utser råd till oppositionspartierna som oftast röstar med dem blev svaret: ”Ja, när Mp är med och tar ansvar för budgeten så tycker jag det är rimligt att de får behålla sitt råd.”

Jag menar att Stjernkvist och Socialdemokratin haft makten alltför länge och blivit blinda för vad de nu gör med kommundemokratin. Låt oss säga att vi efter valet 2022 får ett nytt politiskt styre utan Socialdemokraterna. Kommunekonomin är fortsatt ansträngd och de styrande partierna måste tyvärr dra in några oppositionsrådsposter för att spara pengar. Dock kan man tänka sig att ge råd till de ”ansvarstagande” oppositionspartier som stöttar det nya styrets budget. Medan de kritiska tyvärr blir av med sina rådsposter. Menar Lars Stjernkvist, Socialdemokraterna och övriga Kvartettenpolitiker i Norrköpings fullmäktige att det vore rimligt och fullt ut demokratiskt? Ger det inte en lite konstig magkänsla? Jag tror att det är en farlig väg som Kvartetten valt

Självklart försämras möjligheterna att bedriva demokratiskt oppositionsarbete när Kvartetten försöker göra sig av med vänsteroppositionen på detta sätt. Men vänstern i Norrköping är växande och välorganiserad. Den iskalla högerpolitik som S i Norrköping driver – med privatiseringar, nedskärningar på de äldre, utförsäljningar och besparingar på de fattigaste kommer bara ytterligare att öka stödet för det enda vänsteralternativet. Därför är jag övertygad om att Kvartettens försök att tysta vänsterkritiken kommer att misslyckas och att vi istället kommer att stärkas.

Nicklas Lundström (V)
Tidigare oppositionsråd

Läs också artikeln i Folkbladet här! (kan kräva prenumeration)

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post