Vänsterpartiet Norrköping

Debattartikel i NT – Äldreomsorgen måste prioriteras i Norrköping
Kind doctor taking care of an old man in wheelchair.

Debattartikel i NT – Äldreomsorgen måste prioriteras i Norrköping

Välfärden behöver fler inte färre anställda

Debatten i Norrköpings Tidningar fortsätter. Den första artikeln ”Arbetsmiljön i omsorgen på bristningsgränsen” skrev Nicklas Lundström (V) tillsammans med Therese Eklund, ordförande Kommunal sektion Sydost den 16 oktober.
 Den kan du läsa om här!

Lars Stjernkvist(s) och Olle Vikmång(s) har skrivit en kommentar den 22 oktober, ”Att tömma reserverna gynnar inte välfärden”.

Svar på ”Att tömma reserverna gynnar inte välfärden” 22/10:

I sin replik till Kommunals Therese Eklund och mig tycks S-företrädarna Lars Stjernkvist och Olle Vikmång mena att de håller med om att äldreomsorgen är viktig men att man måste skära ner för att det inte finns några pengar. 

Självklart måste kommunens ekonomi värnas. Men faktum är att Kvartetten och S mycket snabbt har närmat sig Vänsterpartiets sätt att se på ekonomin. Också Stjernkvist står nu bakom att ta från kommunens överskott och räkna med kraftigt höjda statsbidrag. Det betyder att S nu släppt på sin tidigare extremt snåla ekonomiska politik. Det blir märkligt att just då hävda att lite mer pengar till äldreomsorgen skulle hota hela kommunens ekonomi.

Också Vänsterpartiet föreslog i årets budget kännbara besparingar, främst på de tekniska nämnderna. Vi tvingades omprioritera investeringar och har bland annat skjutit viktiga satsningar som spårväg till Vilbergen och sjukhuset på framtiden. Men eftersom vi föreslår att sluta slösa skattepengar på flygplatsen och på höga löner för heltidspolitikerna så har vi också mer pengar i vårt budgetförslag. 

Den faktiska politiska motsättningen handlar om att Vänsterpartiet under tre år planerar att använda hälften av kommunens konjunkturfond, drygt 150 miljoner, för att rädda äldreomsorgen. Det gör vi inte lättvindigt men det är just vid sådana här tillfälliga svackor som fonden bör användas.

Man bör också veta att det långtifrån är alla pengar kommunen har. Utöver alla fasta tillgångar finns över 1 700 miljoner sparat. Det är pengar som inte ska användas till vardagsdrift av verksamheten. Men att påstå att ett begränsat uttag ur konjunkturfonden skulle göra att kommunen då skulle stå utan reserver inför kriser stämmer helt enkelt inte. 

Vad det handlar om är politiska prioriteringar. Att som Stjernkvist och Socialdemokraterna lägga det mesta av nedskärningarna på äldreomsorgen ända fram till 2023 tycker vi inte håller. Vi delar Kommunals syn om att nedskärningar på 100-tals miljoner inom en äldreomsorg som redan präglas av personalbrist och låga löner är helt orimligt. 

Undersköterskorna och de äldre som efter ett långt arbetsliv nu behöver kommunens hjälp förtjänar helt enkelt bättre. Om de brutala nedskärningar som Kvartetten föreslår blir verklighet så kommer Vänsterpartiet och Kommunal kämpa emot. Och jag är övertygad om att många fler Norrköpingsbor kommer att protestera tillsammans med oss.  

Avslutningsvis så gläder det mig ändå att Stjernkvist och Vikmång håller med om att det är dags att avskaffa minutjaktens stress inom vården och omsorgen, och jag väntar mig att det ska bli verkstad av det vallöftet. 

Nicklas Lundström, oppositionsråd Vänsterpartiet

Läs artikeln på nt.se här!

Läs den skannade artikeln nedan:

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post