Vänsterpartiet Norrköping

Debattartikel i NT av Ricardo Olivares – Kraven är fullt rimliga
Nurse Talking To Senior Female Patient In Hospital Bed

Debattartikel i NT av Ricardo Olivares – Kraven är fullt rimliga

V STÅR MED UNDERSKÖTERSKORNA!

I NT skriver vår äldreomsorgspolitiker Ricardo Olivares om undersköterskornas berättigade krav! 

Undersköterskorna kräver rimliga arbetsvillkor, en rimlig arbetsmiljö och en lön det går att leva på. De har Vänsterpartiets stöd, skriver Ricardo Olivares (V).

Kraven är fullt rimliga

Vänsterpartiet backar undersköterskornas uppror. Det har vi gjort i många år. Undersköterskorna har tröttnat på att behöva gå hem med gråten i halsen. Nu har de rest sig och demonstrerat i flera städer i landet, och nu är det kanske även Norrköpings tur. De kräver inga bonusar eller andra förmåner, men rimliga arbetsvillkor och en rimlig arbetsmiljö, och de kräver framför allt en lön det går att leva på! I Norrköping har Vänsterpartiet föreslagit ett antal åtgärder som skulle ge undersköterskorna den status och den roll de faktiskt förtjänar.

Vänsterpartiet i Norrköping har bland annat föreslagit ett extra påslag på 1 000 kronor i månaden till alla undersköterskor, utöver kollektivavtalsenliga löneökningar. Det är inte värdigt att det bara är tre kommuner i Sverige som betalar sämre än Norrköping. För oss i Vänsterpartiet är det ett enkelt val. Vi prioriterar kommunens viktiga samhällsbärare, undersköterskorna, framför att ge bidrag till flygplatsen.

Det är dock inte den enda satsning vi har lagt på kommunfullmäktige i Norrköping. Att införa försök med 6 timmars arbetsdag på minst 3 hemtjänstenheter och erbjuda möjligheten att vidareutbilda sig till sjuksköterska är andra exempel på förslag som Socialdemokraterna och Kvartetten röstat emot.

Vi inser att det krävs stora satsningar för en rimlig arbetsmiljö och trygga jobb med en lön som det går att leva på. Vi vill anställa fler, ta bort otrygga anställningar och öka personalinflytandet. Genom bra anställningsvillkor och vettiga löner blir det lättare att rekrytera personal och uppnå högre kvalitet i vården.

I Sverige har vi en situation där pensionsåldern ska höjas stegvis uppåt, vilket Socialdemokraterna och de borgerliga kommit överens om. Samtidigt vet vi att ungefär 15 procent redan i dag inte orkar arbeta fram till pensionsåldern. Många undersköterskor (90 procent av dem är kvinnor) tvingas ta ut pension i förväg då de inte orkar arbeta till ordinarie pensionsålder.

Vänsterpartiet presenterade på 1 maj i år ett nytt förslag om pensionen och sjukförsäkringen som ska underlätta för bland annat undersköterskorna. Vänsterpartiet vill att den som fyllt 61 år och drabbas av sjukdom eller skador inte ska få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden som det är i dag. Istället ska alla i den åldern bara bedömas mot det yrke de redan har. En undersköterska på ett äldreboende mot sitt jobb, en barnskötare mot sitt jobb och så vidare.

Det är orealistiskt att den utslitna undersköterskan ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Det är där vi upplever att många kommer i kläm, att man måste hålla ut de sista åren fast man egentligen inte orkar.

Vinsten skulle bli att de lättare skulle kunna få sjukpenning eller sjukersättning. Det skulle betyda att många skulle slippa att ta ut redan låga pensioner alltför tidigt.

Ricardo Olivares (V), vård- och omsorgsnämnden

Läs artikeln på nt.se här!

Läs den skannade artikeln nedan:

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post