Vänsterpartiet Norrköping

Debattartikel i NT – Demensboenden behöver sin personal
Kind doctor taking care of an old man in wheelchair.

Debattartikel i NT – Demensboenden behöver sin personal

Debattartikel i Norrköpings Tidningar av Ricardo Olivares och Sara Perlman, Vänsterpartiet Norrköpings representanter i vård och omsorgsnämnden.

De skriver bl.a. ”Vi tycker istället att Norrköpings kommun borde satsa på ökat personalinflytande, schyssta anställningsformer, fler kollegor och arbetstidsförkortning” 

Läs texten nedan:

Grundbudgeten för vård- och omsorg är för låg 

Norrköpings kommunala välfärd står inför stora nedskärningar. 

Kvartettens (S, C, L, KD) vill bland annat skära ner drygt 42 miljoner inom kommunens demensboenden. Det motsvarar fler än 84 årsarbetare och redan idag är det för stressigt och personalen är överbelastad. 

Vänsterpartiet menar att själva grundbudgeten för vård- och omsorg är alldeles för låg. Det kommer att drabba alla som jobbar i äldreomsorgen genom ökade sjuktal, och att fler slutar. 

Vi tycker istället att Norrköpings kommun borde satsa på ökat personalinflytande, schysta anställningsformer, fler kollegor och arbetstidsförkortning. Att göra stora och oplanerade nedskärningar är att backa in i framtiden och det förlorar alla Norrköpingsbor på i slutändan.

Låt oss vara ärliga, ingen tror väl att man kan ta bort 84 årsarbetare som idag tar hand om dementa utan att det märks? Dessa äldre har stora och skiftande behov och vi tycker det är självklart att det behövs tillräckligt med personal för att ge dem en värdig omsorg. 

Få människor är så utlämnade till samhällets omsorg som just de med demens. En ofta fruktansvärd sjukdom som med rätt vård och omsorg trots allt kan genomlevas med människovärdet i behåll. 

Det här handlar om de människor som har byggt upp Norrköping och Sverige. När de nu har blivit äldre och är i behov av hjälp och stöd från samhället så är vi faktiskt skyldiga att ge dem det!

Vi i Vänsterpartiet har sträck ut en hand och kommit med flera förslag för att lösa ekonomin utan drastiska nedskärningar på personalen. Tyvärr har vi inte fått gehör hos Kvartetten. 

Vi är redo att ompröva och kompromissa om mycket – men inte själva grundbemanningen. Vi går inte med på ytterligare försämringar för våra äldre. Vi motsätter oss dessa nedskärningar i välfärden som kommer att slå hårt mot både personalen och de äldre. 

Om inga radikala förändringar sker så kommer vi att rösta nej till dessa nedskärningar på nämnden den 11 december.

Ricardo Olivares (V)
Ledamot i vård-och omsorgsnämnden
Sara Perlman (V)
Ersättare i vård-och omsorgsnämnden

Läs på nt.se här!

Läs den skannade artikeln nedan:

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post