Vänsterpartiet Norrköping

Debattartikel i NT – Gör inte arbetslösa i Norrköping hemlösa
Svensk valuta

Debattartikel i NT – Gör inte arbetslösa i Norrköping hemlösa

I Norrköping Tidningar skriver idag lördag den 4 april våra ledamöter i socialnämnden och i arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden, tillsammans med vårt kommunalråd Nicklas Lundström, en debattartikel om försämringarna i försörjningsstödet. 
Läs hela texten nedan:

Gör inte arbetslösa i Norrköping hemlösa

Förra året beslutade Kvartetten (S, KD, C, L) tillsammans med M och SD att kraftigt sänka försörjningsstödet, tidigare kallat socialbidrag, för de fattigaste Norrköpingsborna. Hårdast slog man mot boendekostnaderna som man ansåg att de med försörjningsstöd borde kunna sänka med upp till 2 000 kronor i månaden. Något som kan tyckas rätt verklighetsfrämmande för alla som har den minsta koll på hyrorna i Norrköping nuförtiden. De nya riktlinjerna började gälla från den 10 februari.

Nu larmar socialsekreterare anonymt om ökad arbetsbelastning, risk för vräkningar och sociala krissituationer (NT 23/3). Ledande tjänstemän säger till NT (10/3) att det kan betyda att fattiga tvingas flytta från kommunen, att det finns risk för vräkningar, att man ”räknat fram medelhyran hos Hyresbostäder” och att detta kan ge ”incitament” till egen försörjning. Det måste de politiska beslutsfattarna stå till svars för. 

Det är nästan bara hos Hyresbostäder de drabbade kan få bostad idag och inte ens 10 procent av deras lägenheter har den extremt låga hyra som Kvartetten kräver. Dessutom är konkurrensen om de få billiga lägenheterna stenhård. Ofta handlar det om 400 sökande och en kötid på 4 år. 

Kvartetten har gett folk högst fyra månader på sig att få en av dessa mycket eftertraktade lägenheter. Det är uppenbart orimligt. Det verkliga målet tycks istället vara att spara flera tusen på varje fattigt hushåll i kommunen, eller helt enkelt få dem att lämna kommunen. 

De nya riktlinjerna betyder också att socialkontoret från och med nu kommer att få hantera allt fler hemlösa då folk tvingas lämna sina hem. Kostnader som säkerligen kommer att överstiga de miljoner som Kvartetten tänkt sig att ”spara”.

Vidare så har man glömt bort studenter och ungdomar, två grupper som ofta också behöver billigare hyresbostäder. Det här beslutet ökar konkurrensen om dessa lägenheter och kommer att göra Norrköping till en sämre studentstad. Dessutom kommer det arbete som pågår med att hjälpa försörjningsstödstagare som lider av missbruk eller psykisk ohälsa att försämras av den oro, fattigdom och hemlöshet som riktlinjerna kommer att leda till.

Ytterst ansvariga för beslutet är Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande och Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Det blir för oss lite märkligt att ett parti som en gång grundades på solidaritet och jämlikhet vill sätta åt de mest utsatta. Inte heller i den kristna värdegrunden hittar vi några uppmaningar om att angripa just de fattigaste.

Idag räknar man med att upp till hälften av de cirka 2 500 hushåll i Norrköping som tyvärr har försörjningsstöd kommer att bli rejält mycket fattigare eller tvingas flytta. Risken är stor för att många fler snart kommer att drabbas av Kvartettens politik. I coronapandemins spår kommer en ekonomisk tillbakagång med fler arbetslösa där vissa redan nu tvingas till försörjningsstöd.

Nicklas Lundström (V), oppositionsråd

Mona Olsson (V) och Emir Ajanovic (V), socialnämnden

Lorena Peralta (V) och Sara Perlman (V), arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs artikeln på nt.se här. (Kan kräva prenumeration)

Läs den skannade artikeln nedan: 

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post