Vänsterpartiet Norrköping

Debattartikel i NT – Höj tempot på insatserna i omsorgen!

Debattartikel i NT – Höj tempot på insatserna i omsorgen!

Insatser som behövs inom omsorgen

Idag den 11 april har Ricardo Olivares, v´s representant i vård- och omsorgsnämnden, en debattartikel om situationen inom äldreomsorgen och smittskydd.

Läs hela texten nedan:

Höj tempot på insatserna inom omsorgen!

Situationen med smittspridning i äldreomsorgen är mycket allvarlig. Smittan är spridd just bland de som allra mest behöver skyddas. 

Flera äldreboenden har personer som insjuknat och även situationen i hemtjänsten är mycket oroande, men vi har liknande situationer i andra delar av vård- och omsorgens verksamheter. Vi vet sedan tidigare att äldre där kan få besök av ett stort antal olika personer.

Följande insatser behövs:

• Minska antalet personal som besöker varje äldre i hemtjänsten. Kommuner ska göra en översyn av schemaläggning och organisation för att minska antalet personer som besöker de äldre inom hemtjänsten, i syfte att förhindra smittspridning.

• Kommunen ska snabbutbilda samtliga som arbetar inom äldreomsorgen i smittskydd. Även alla de vikarier som nu tas in måste omfattas.

• Kommunen ska hemställa hos regeringen att bemyndiga att det offentliga ska kunna gå in och ta över privata aktörers verksamhet om de missköter sig gällande smittskydd och smittspridning.

• Kräva prioritering av testning av personal inom äldreomsorgen.

• Länsstyrelsen och smittskyddet ska tillsammans med MAS (Medicinskt ansvarig sköterska) gör inspektioner på samtliga boenden samt övrig äldreomsorg.

• Inrätta coronateam i kommunen. 

Vänsterpartiet har en politik för en robustare välfärd generellt och mer resurser till sjukvården och äldreomsorgen synnerhet. 

Det är en politik för den jämlikhet som gör att människor kan samarbeta bättre och ta sig igenom krisen tillsammans. Det är en politik för gemensamma lösningar på gemensamma problem, i vetskapen om att vi är ett samhälle och att vi är beroende av varandra.

Ricardo Olivares (V), ledamot i kommunfullmäktige samt vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun

Läs artikeln på nt.se här.

Läs den skannade artikeln nedan:

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post