Vänsterpartiet Norrköping

Debattartikel i NT ”Sluta plundra hyresbostäder”

Debattartikel i NT ”Sluta plundra hyresbostäder”

Sluta plundra Hyresbostäder

Mona Olsson och Nicklas Lundström skrivet i en debattartikel lördag den 20 april att det är dags att sluta sälja ut bostäder och att vinsten ska gå till hyresgästerna.

Läs hela texten här:

Sluta plundra Hyresbostäder!

Vänsterpartiet i Norrköping tycker att det är dags för kommunen att sluta plundra bolaget på pengar. Idag plockar man varje år ut cirka 17 miljoner kronor för att använda i annan kommunverksamhet. Och de pengarna gör ju nytta, frågan är varför just Hyresbostäders boende ska bidra med det utöver den skatt som de betalar på samma sätt som alla andra.

Förra året sålde de styrande partierna (S, C, KD, L) i Norrköping ut en tredjedel av Hyresbostäders bostäder i Klockaretorpet för 232 miljoner, ett beslut som vi i Vänsterpartiet motsatte oss då det försvagar bolaget. I december beslutade Kvartetten att ta 100 miljoner av dessa pengar till helt andra investeringar i kommunen. Återigen var det bara Vänsterpartiet som genom Mona Olsson sa nej.

Idag tycks Kvartetten se på Hyresbostäder som vilket bolag som helst som ska maximera sin vinst och betala ut pengar till ägaren. Vi i Vänsterpartiet har en helt annan syn på vad ett allmännyttigt bostadsbolag bör vara.

Vi menar att Hyresbostäder istället ska vara ett bolag som sätter sina hyresgäster och Norrköpings bästa först. Då skulle de pengar som bolaget idag dräneras på kunna användas så mycket bättre. För det första bör Hyresbostäder aktivt arbeta för att hålla nere hyrorna – så att alla Norrköpingsbor har råd att bo värdigt. För det andra borde pengarna läggas på att hålla nere, eller helt ta bort, hyreshöjningarna vid renoveringar så att människor kan bo kvar. För det tredje borde pengarna från försäljningar såklart investeras i att bygga de nya billigare hyresrätter som Norrköping är i så desperat behov av.

När Kvartetten säljer ut våra gemensamt ägda hyresrätter och sedan plockar ut pengarna ur bolaget så försvagar de allmännyttan. Det blir helt enkelt allt färre hyresrätter i Norrköping som vi tillsammans äger och kan fatta demokratiska beslut om. Det är dåligt både för bostadsförsörjningen och för medborgarnas insyn och inflytande.

Vi anser att man bör lyssna på Hyresgästföreningen och den folkliga opinion som finns mot utförsäljningar, vinstuttag, dyra renoveringar och bristen på billigare hyresrätter. Ett starkt allmännyttigt bostadsbolag behöver en stark ekonomi och är avgörande för att det ska finnas hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd att betala i Norrköping.

Mona Olsson (V)

Nicklas Lundström (V)

Läs artikeln på nt.se här.

Eller läs den skannade artikeln nedan:

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post