Vänsterpartiet Norrköping

Debattartikel i NT – Vänstern tar kampen mot hedersförtryck

Debattartikel i NT – Vänstern tar kampen mot hedersförtryck

Replik på "Kakabaveh blev för besvärlig" Ledare i NT den 29/8

NT:s ledarsida påstår att vänstern inte kämpar mot hedersförtryck. Nicklas Lundström ger svar på tal!

Läs hela artikeln här:

Vänstern tar kampen mot mot hedersförtryck.

Jag tycker att Amineh Kakabavehs kamp mot hedersförtryck förtjänar uppskattning. Hon uppmärksammade problemet tidigt – jämfört med de flesta partier och organisationer. Att ett uteslutningsärende inleddes och att Kakabaveh nu valt att lämna har inte med den frågan att göra.

Jag anar att ledarskribenten Amanda Broberg – som ganska många andra till höger, har ganska lite koll på Vänsterpartiets politik mot hedersförtryck. Att säga att vi inte tolererar ”kritik mot hedersförtryck” är helt enkelt inte sant. Tvärtom är det många i Vänsterpartiet, särskilt invandrarkvinnor, som för den kampen. Och under den senaste valrörelsen uttalade också Kakabaveh offentligt att hon var enig med Jonas Sjöstedt gällande just kampen mot hedersförtryck.

Vänsterpartiet var det första partiet i riksdagen som förespråkade ett totalförbud mot att godkänna barnäktenskap i Sverige – något som de andra partierna nu glädjande nog har gått med på. Dessutom var Vänsterpartiet tidigt ute med kravet på att kunna döma fler gärningsmän för hedersbrott – eftersom förtrycket nästan alltid utövas kollektivt. Vi hoppas att det kommer med i den nya lagen som nu är under utredning – men vi hade velat göra det snabbare. Några av Vänsterpartiets viktigaste förslag på mot hedersförtryck är:

1. Den stora kunskap som finns om hedersförtryck, inte minst hos experter här i Östergötland behöver spridas i hela samhället – särskilt inom välfärden. Då kan hedersförtryck upptäckas och bekämpas effektivare.

2. Varje gång en kvinna dödas av mäns våld ska det granskas av en haverikommission.

3. Vi vill skärpa lagen så att mer än en person kan dömas för hedersbrott.

4. Fördubbla det ekonomiska stödet till tjej- och kvinnojourerna och öronmärk en del av pengar till kampen mot hedersförtryck.

5. Mer stöd till den utsatta gällande bostad, studier, försörjning och sociala nätverk för att det i de allvarligaste fallen ska vara möjligt att bryta med familjen.

Det behövs mer kunskap, mer resurser och hårdare lagstiftning för att knäcka hedersförtrycket i Sverige och Norrköping. Ett jämställt samhälle där alla får leva sitt liv i frihet oavsett vem du är och var du kommer ifrån är Vänsterpartiets mål. Jag anser att kampen mot hedersförtryck är något nästan alla rimligen borde kunna enas kring.

Nicklas Lundström (V), Oppositionsråd och partistyrelseledamot

Läs artikeln på nt.se här!

Läs den skannade artikeln nedan:

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post