Vänsterpartiet Norrköping

Debattartikel i NT – Viktiga frågor måste ställas igen

Debattartikel i NT – Viktiga frågor måste ställas igen

Debattartikel angående sänkningen av försörjningsstödet i Norrköpings kommun.

I dagens Norrköpings Tidningar den 21 april skriver Nicklas Lundström, Mona Olsson, Emir Ajanovic, Lorena Peralta och Sara Perlman en replik på det svar de fick (”Nya riktlinjer ska öka jämlikheten”, 14/4) på sin förra debattartikel (”Gör inte arbetslösa i Norrköping hemlösa”)  i samma ämne, nämligen sänkningen av försörjningsstödet i Norrköpings kommun.

Läs texten till repliken nedan:

Viktiga frågor måste ställas igen

Vi upplever att Eva-Britt Sjöberg (KD), Senad Mutic (S) inte ger svar på de frågor vi väckte i vår artikel. Därför tänkte vi nu tydligt svara på frågorna de ställer, innan vi upprepar och tydliggör de frågor som vi tror norrköpingsborna vill ha svar på. 

Kvartetten (S, KD, C, L) har tillsammans med M och SD valt att sänka försörjningsstödet, tidigare kallat socialbidrag, för hyra med upp till 2000 kronor i månaden. Detta trots den stora bristen på billigare hyresrätter i Norrköping. I hela kommunen har Hyresbostäder knappt 750 lägenheter med så låg hyra som de drygt 4400 kr Kvartetten kräver. Om dessa ska nu alltså uppåt 1000 berörda hushåll konkurrera. Dessa lägenheter är såklart nästan alltid uthyrda och väldigt många vill ha dem när de kommer ut på marknaden.

Sjöberg och Mutic hävdar att sänkningens syfte är ”ökad jämlikhet”. För det första tycker vi det är magstarkt, särskilt för en socialdemokrat, att ta ordet ”jämlikhet” i sin mun samtidigt som han väljer att göra de fattiga ännu fattigare och öka klyftorna i samhället. Vidare så är det felaktigt att socialt arbete ska vara ”lika för alla”. Det är faktiskt tvärtom – framgångsrikt socialt arbete handlar om individanpassade insatser, inklusive boendelösningar. Något som inte borde vara okänt för ordförande och vice ordförande i nämnden.

S och KD försöker sedan ge sken av att sänkningen baserar sig på Socialstyrelsens allmänna råd. Det är att läsa de allmänna råden som fan läser bibeln. I dessa råd står nämligen också att bostad ska sökas inom den nuvarande tätorten, att det ska jämföras med genomsnittliga hyror hos allmännyttan och att hänsyn ska tas till om personen har dåliga möjligheter att få en lägenhet, exempelvis på grund av arbetslöshet. Skrivningar som Sjöbergs och Mutics radikala sänkning helt ignorerar.

Svaret på frågan om vad vi ser som rimliga boendekostnader är enkel – de ni avskaffade den 10 februari. Det var som ni vet riktigt tufft för dessa grupper att hitta en bostad redan innan dess, men inte helt omöjligt. Försörjningsstödstagarnas fattigdom var mildare – och man tvingades inte flytta till andra kommuner. Nu till de frågor Sjöberg och Mutic undvek att svara på:

1. Är er avsikt att tvinga en del med försörjningsstöd att flytta från Norrköping till fattigare kommuner? Om inte – hur tänker ni undvika det.

2. Bedömer ni det som sannolikt att många av de över 1000 personer som drabbas kommer att hitta en så billig bostad inom den 4 månaders tidsfrist ni gett?

3. Tror ni att konkurrensen om de billigaste lägenheterna kommer att bli ännu hårdare nu, vilket inte minst skulle drabba studenter och ungdomar?

4. Har ni haft någon dialog med socialnämnden kring vilka svårigheter och kostnader de kan drabbas av, exempelvis på grund av fler vräkningar och ökad hemlöshet?

5. Tror ni verkligen att arbetslöshet, särskilt vid en ekonomisk nedgång, kan lösas genom att sänka försörjningsstödet och därmed ”öka incitamenten att bli självförsörjande”? Kan det inte vara så att antalet lediga jobb är för få?

Nicklas Lundström, oppositionsråd (V)
Mona Olsson och Emir Ajanovic, socialnämnden (V)
Lorena Peralta och Sara Perlman, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (V)

Läs artikeln på nt.se här.

Läs den skannade artikeln från papperstidningen nedan:

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post