Vänsterpartiet Norrköping

Förhandlingar för framtida vänsterpolitik

Förhandlingar för framtida vänsterpolitik

”Valet blev en framgång för Vänsterpartiet. Genom enträget valarbete och en stor mobilisering av aktivister flyttade vi fram våra positioner. Vi fick mer än 2500 nya röster samt 2 nya mandat i fullmäktige. Jag är stolt över vad vi i denna valrörelse tillsammans åstadkommit i Norrköping.

Innan valet var vi tydliga med att vi var öppna för samarbete för att få igenom mer vänsterpolitik. Vi var redo för samtal och förhandlingar. Men istället valde S att efter valet fortsätta högerut och samarbeta med småborgarna. En garant för fyra år med fortsatt mitten-högerpolitik. Därmed fick vi hitta alternativa vägar för att få ökat inflytande vilket i sin tur ledde till en valteknisk samverkan med MP och M. Ett samarbete utan sakpolitiskt innehåll men som skulle ge oss mer platser i de kommunala beslutsorganen. En samverkan som har fått sitt stöd av våra medlemmar.

Som fackligt förtroendevald har jag en hel del erfarenhet av förhandlingar. Det kan gälla både stort och smått, men resultatet påverkar en människas liv i slutändan. Det blir en drivkraft när man väl sitter vid förhandlingsbordet.

Likadant ser jag på dessa förhandlingar, vår utgångspunkt har varit att få så bra förutsättningar som möjligt för vänsterpolitik, utifrån valresultatet. På så sätt kan vi påverka vanliga människors liv, på samma sätt som V påverkat statsbudgeten den senaste mandatperioden. Förändringar som förbättrar livet för vanligt folk.

Olof Carlstein

Kvartetten har redan annonserat ut framtida nedskärningar (eller genomlysningar som man säger på politikerspråk), och man kan ana åtstramningspolitikens kalla vindar närma sig de kommande åren. I det läget krävs en stadig opposition, som förkastar de nyliberala idéerna som forskningen sedan länge refuserat.

De styrande försöker framstå som ansvarsfulla genom att skära ner i budgetar, fråga den enskilde drabbade om det är ansvarsfullt när man minskar verksamheternas resurser. Är det ansvarsfullt att i fyra år blockera progressiv politik med ett överskottsmål?

Norrköping behöver en stark vänsteropposition som kan utgöra alternativet till denna politik. En progressiv och klimatsmart politik som förbättrar livet för medborgarna, exempelvis genom utbyggnad av kollektivtrafiken eller byggandet av billiga hyresrätter. Det är bara vi i Vänsterpartiet som kan garantera detta.”

/Olof Carlstein, Ordförande Vänsterpartiet Norrköping

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post