Vänsterpartiet Norrköping

”Friskolan suger!” Blogginlägg av Rodi Ailert

Friskolan suger!

De privata och vinstdrivna skolorna fortsätter att suga ut den kommunala skolan. I augusti startade en ny privatskola. Nu ser vi samma mönster som så många gånger förr. Privatskolornas expansion leder till stora underskott i den kommunala verksamheten. Vi får en massa klasser med 24,25, 26 eller liknande i stället för 30 som krävs för en ekonomi i balans. Det är ju inte så att en viss klass flyttar till en  privatskola utan det är en elev här, två elever där och tre från någon annan skola. De lämnar tomma hål i organisationen, varpå underskotten kommer. (Skolan och dess klasser finansieras med bidrag per elev, som räknas varje månad.)

Efter många år har det nu gått så långt att vi fått en tydlig uppdelning. Å ena sidan de välutbildades barn i privatskolor (i huvudsak). Å andra sidan skolor med mer resurskrävande elever vars föräldrar har lägre utbildning, ofta i förorter. Detta ger sämre kunskapsresultat totalt sett. Samstämmig forskning visar att blandade klasser med elever från olika miljöer gör att elever presterar bättre eller maximalt.

Ovanstående är en av huvudförklaringarna till utbildningsnämndens prognosticerade underskott.

En annan förklaring är den skärpning som gjordes av rättighetslagstiftningen i juli 2016. Från och med då omfattas gruppen som har rätt till särskilt stöd också elever med inlärningssvårigheter. Något som lett till en ökning av den grupp som föräldrar och skolor kan söka extra stöd för. Detta stöd söks från utbildningskontoret, (på delegation från utbildningsnämnden). Ökningen har varit kraftig och 2017 är första året med s k helårseffekt.

En tredje förklaring är tydligen en felräkning (från rådhuset) av antalet gymnasieelever. Dessa är ca 130 fler än nämnden fått ersättning för.

Nästa år kan vi i alla fall rösta för ett parti som vill ta bort vinstdrivande företag från skolans område. Då får vi så småningom, men det kommer ta lång tid, både bättre ekonomi och framförallt bättre resultat. Fler elever med godkända resultat och godkänd gymnasieexamen. Med bättre möjligheter att få ett jobb.

/Rodi Ailert blogg på nt.se 17-11-26 

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post