Vänsterpartiet Norrköping

”Inget utrymme för fler besparingar”

”Inget utrymme för fler besparingar”

Mona Olsson och Emir Ajanovic, i socialnämnden för V Norrköping, skriver i Norrköpings Tidningar med anledning av besparingar som kommer att drabba verksamheten på skolan Spegeln.

De fick också ett svar från socialnämndens ordförande Roger Källs. Läs hans svar i den skannad artikeln nedan.

Läs texten till insändaren nedan:

Vänsterpartiet ser med oro på det nya besparingsförslag som Socialnämnden har att hantera i juni. Redan den 2/1 tog nämnden beslut om besparingar på cirka 14 Mnkr som ålagts nämnden enligt beslut i KF i december.

Nu är det dags igen. Nämnden ska spara 5 Mnkr till, som ska beslutas i juni. Vänsterpartiet hävdar att nämndens budget är underfinansierad redan från början och att det inte finns utrymme för fler besparingar. Norrköpings befolkning växer, vilket vi välkomnar. Men detta medför också att även personer med behov av våra insatser ökar. Enligt nuvarande budgetmodell görs ingen volymuppräkning som Socialnämnden kan tillgodogöra sig.

Det måste vara slut med att spara på barn, unga och vuxna med särskilda behov! Att skära ner på personal medför en större kostnad i slutänden. Det kommer att medföra längre väntan på biståndsbeslut, en ökande oro hos personer som behöver vårt stöd och sist men inte minst kommer det att medföra en ökad stress för vår personal.

Mona Olsson, ledamot (V) i socialnämnden
Emir Ajanovic, ersättare (V) i socialnämnden

Läs den skannade artikeln nedan:

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post