Vänsterpartiet Norrköping

Insändare i NT – Äntligen renoveras Hagebyhallen

Insändare i NT – Äntligen renoveras Hagebyhallen

Peter Butros skriver i en insändare i Norrköpings Tidningar, lördagen den 22 december ”Det är oerhört glädjande att den styrande kvartetten äntligen går Vänsterpartiet till mötes och planerar för att rusta upp Hagebyhallen.”

Han skriver också ” För Vänsterpartiet är det en självklarhet att ge alla barn och ungdomar en bra uppväxt med jämlika förutsättningar till en trygg skolgång och en värdefull fritid.”

Äntligen renoveras Hagebyhallen!

För knappt två år sedan föreslog vi i Vänsterpartiet att kommunen skulle renovera och bygga ut Hagebyhallen. Hallen har funnits sedan mitten av 60-talet och är i praktien den enda idrottshallen i Hageby med över 10.000 invånare. Samtidigt är hallen sliten och räcker inte till för att möta det behov som finns i området. Därför är det oerhört glädjande att den styrande kvartetten äntligen går Vänsterpartiet till mötes och planerar för att rusta upp Hagebyhallen.

I Hageby bor nästan 10.000 av våra invånare, många av dem barn och ungdomar med stort behov av god fritidssysselsättning. I Hagebyhallen bedrivs också omfattande och uppskattad idrott för barn och ungdomar i området. Inte minst har nattfotbollen där fått lovord av bland annat Polisen eftersom den typ av verksamhet har bidragit till att minska antalet anmälda brott och öka tryggheten i området.

Men Hagebyhallen är väldigt sliten – bland annat behöver hallgolvet bytas ut och omklädningsrummen moderniseras. Därför stack det naturligtvis i ögonen när den styrande kvartetten (S, C, L och KD) först valde att avslå vår motion. Inte minst därför att andra betydligt mer välbeställda stadsdelar som Lindö, Smedby och Svärtinge samtidigt hade fått toppmoderna idrottsanläggningar för barn och ungdomar där.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att ge alla barn och ungdomar en bra uppväxt med jämlika förutsättningar till en trygg skolgång och en värdefull fritid. Det ska inte spela någon roll vilken inkomst ens föräldrar har eller vilken stadsdel man växer upp i. Därför är det oerhört glädjande att föreningarna i Hageby nu äntligen får sin hall renoverad. I budgeten för 2019 finns nu nämligen vårt förslag om att renovera Hagebyhallen med.

Detta är samtidigt ett första steg. Mer kommer att behöva göras för att ge utrymme för goda idrott- och fritidsaktiviteter för barn- och unga i vår kommun. Vi kommer såklart fortsätta se över behoven och föreslå ytterligare åtgärder där vi ser att förutsättningarna kräver det.

Att kvartetten nu gör allvar av delar av Vänsterpartiets förslag är förstås glädjande. En renoverad hall ger föreningarna i Hageby bättre möjlighet att öka sin verksamhet i området – för barnens och ungdomarnas bästa.

Peter Butros
Kommunfullmäktigeledamot, Vänsterpartiet

 

Se den skannade insändaren nedan:

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post