Låt oss arbetarrörelsepartier istället tillsammans kämpa för jämlikhet och välfärd. Och för att stoppa privatiseringsexperimentet innan det gått för långt. Här finns ett enormt folkligt och politiskt stöd att bygga en massrörelse på. Den kampen har vi vunnit förut och då byggt ett framgångsrikt Sverige som fungerat för alla, inte bara de rika.