Vänsterpartiet Norrköping

”Jämställdhet och allas lika värde är ovillkorligt kristet”

”Jämställdhet och allas lika värde är ovillkorligt kristet” så skrivet Mona Olsson, Norrköping, ordförande i Visk, och Monika Åberg, Visk i Enköping i en debattartikel i Kyrkans Tidning den 4 augusti.

ViSK är en av nomineringsgrupperna som ställer upp i val till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och Norrköpings pastorats kyrkofullmäktige, och ViSK står för Vänstern i Svenska kyrkan. Med anledning av Kyrkovalet den 17 september så presenterar Mona Olsson som är ordförande och Monika Åberg från Enköping just ViSK´s frågor.

Läs artikeln på kyrkanstidning.se här!

Eller läs den kopierade texten nedan:

 

Värna en kyrka som omfattar alla oavsett tro eller nationalitet

Jämställdhet och allas lika värde är ovillkorligt kristet. Det kan vi inte förknippa med ökade klyftor i samhället. Inte heller går det att förknippa med homofobi, kvinnofientlighet, främlingsfientlighet eller med rasism och nazisim.

Med referens till Åsikter i EP (Enköpings Posten) den 7 juli och till Replik/Kyrkoval i Kyrkans Tidning i nummer 27/28-17 är det trevligt att läsa att det är fler som anser att kyrkan skall vara skild från partipolitiken. Vi i Visk är och har redan från början varit partipolitiskt oberoende och vem som helst kan vara medlem som ställer upp på våra värderingar.

Om fler nomineringsgrupper utgår från kyrkans uppdrag (gudstjänst, mission, utbildning och diakoni) borde man kunna ha en helt annan diskussion, när inga är hopkopplad med en partipolitik, utan kan diskutera utifrån samma grundsyn. Det är viktigt att grundsynen genomsyrar alla nivåer.

Sedan kan man undra varför det tog så långt tid innan vi fick religionsfrihet här i landet och det verkar ta långt tid innan samkönade vigslar accepteras också. Eller är det så att vi fortfarande kämpar med religionsfriheten?

Jesus predikan och sätt att leva visar att jämställdhet och allas lika värde är ovillkorligt kristet. Det kan vi inte förknippa med ökade klyftor i samhället. Inte heller går det att förknippa med homofobi, kvinnofientlighet, främlingsfientlighet eller med rasism och nazisim.

ViSK verkar för att:

Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle

Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en generös flyktingpolitik, rätt till familjeåterförening och stärkt asylrätt

Svenska kyrkan ska vara aktiv i samhällsdebatten, verka mot orättvisor – både nära och långt borta

Svenska kyrkan ska vara pådrivande för att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället

Svenska kyrkan ska verka för allas lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och ålder

Svenska kyrkan ska vara öppen för människor av olika tro och skapa förutsättningar för goda möten

Svenska kyrkan ska vara pådrivande för en hållbar utveckling och vara förebild i miljöarbetet

Svenska kyrkan ska vara etiskt driven i sin kapitalförvaltning och inte investera i vapen, cigaretter och alkohol samt inte investera i företag som använder barnarbete eller har otillfredsställande arbetsförhållanden.

Svenska kyrkan är idag en öppen kyrka, som omfamnar alla oavsett tro eller nationalitet. Denna öppenhet är det viktigt att vi värnar om!

 

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post