Vänsterpartiet Norrköping

Kommunstyrelsemöte i ny politisk verklighet

Kommunstyrelsemöte i ny politisk verklighet

I måndags, 5 november, hade vi mandatperiodens första beslutsmöte med kommunstyrelsen i Norrköping. Deniz Butros är numer ordinarie och jag ersättare för vänstern i kommunens ”regering”. Det märktes tydligt att vi har en ny politisk situation. Kvartetten har inte längre majoritet men det är också tydligt att det finns fyra olika oppositionspartier. Bland några av de mer intressanta besluten märktes:

Kvartettens förslag om att det övergripande miljöansvaret skulle flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden föll. Det är bra, frågan är för övergripande och viktig för att ligga på en nämnd. Med det sagt så bör både tekniska nämnden och kommunstyrelsen prata betydligt mer om miljön och särskilt om vår tids ödesfråga – klimatet.

Skattesatsen för nästa år beslutades vara oförändrad, det är bra eftersom kommunalskatten är ”platt” och slår lika mot låg- och höginkomsttagare. Med det sagt så kommer välfärden inom kort att behöva mer resurser både för att bibehålla kvalitén och för att utveckla välfärden. Hoppet står främst till en vänsterlutande regering som kan se till att omfördela mer av samhällsekonomins stora rikedomar till det gemensamma.

V, M och MP föreslog att en rejäl utredning av utbildningsnämndens organisation ska göras. Det behövs verkligen. Var det klokt att slå ihop gymnasienämnd och barn- och ungdomsnämnd förra mandatperioden? Är den politiska och tjänstepersonaorganisationen så bra den kan vara? Används pengarna så bra som möjligt? Och framförallt – får alla barn samma möjligheter och har personalen en rimlig arbetssituation?  Här hade Kvartetten tänkt om och röstade klokt nog för förslaget.

Vi röstade också för Moderaternas förslag om att kommunstyrelsen snabbare ska få siffror om hur det går med nämndernas ekonomi – men att det är i nämnderna som besluten om den egna ekonomin ska fattas. Ytterligare ett förslag som gick igenom mot Kvartettens vilja.

Tyvärr föll Vänsterpartiets förslag på ett rimligare remissvar (kommunens åsikter) till regeringen angående ”Ett ordnat flyktingmottagande”. Vi tycker inte att det är rimligt att förbjuda just flyktingar att bo i vissa områden i kommunen, staten ska inte bestämma var människor ska bo. Och de avresecentrum som föreslås riskerar att bli högst rättsosäkra långtidsförvaringar under fängelseliknande former.

Tyvärr fick moderaterna bägge oppositionens platser i personalutskottet trots att vi ställde upp mig som motkandidat. Kvartetten valde i vanlig ordning att lägga ner sina röster Det var synd för just rimliga villkor för kommunens anställda är en av mina och Vänsterpartiets allra viktigaste frågor.

(De första tre frågorna avgörs dock slutgiltigt på kommunfullmäktige 26 november)

 

För övrigt så visar den försenade och farsartade ”utbyggnaden” av bredband på Vikbolandet att samhällsviktig infrastruktur som vägar, elnät och bredband bör byggas och ägas gemensamt.

/Nicklas Lundström
Oppositionsråd (V) Norrköping

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post