Vänsterpartiet Norrköping

”Kostnadsdrivande experiment” av Mona Olsson

Idag kunde vi läsa ”Kvartettens” debattartikel om att de nu ämnar införa LOV inom Norrköpings kommuns hemtjänst och de har också hållit en pressträff om det.

Bara ett och ett halvt år efter debatten i kommunfullmäktige då dåvarande majoriteten S, V och Mp bestämt och tydligt deklarerade att man tog avstod från LOV, så gör Socialdemokraterna en kovändning. Det illustrerades mycket väl av Eva-Britt Sjöberg (Kd) under dagens pressträff där hon sa att det var  ”en jätteframgång för alla oss borgerliga partier”. Hon inkluderade alltså därmed Socialdemokraterna.

I början av mandatperioden sa jag lite raljerande i Kommunfullmäktige: ”Nu är ni alla socialismens budbärare” och syftade på samtliga partier i ”Kvartetten”. Frågan är om jag inte får revidera det uttalandet till ”att ni är nu samtliga kapitalismens förespråkare”!

Verklig valfrihet för våra hemtjänsttagare är att få välja vilken hjälp man vill få och när man vill få den. Det fungerade utmärkt under projekttiden med vårt eget valfrihetskoncept ”Mina Timmar” och både personal och hemtjänsttagare var mycket nöjda med det konceptet.

Nu inför majoriteten LOV, vilket kommer att innebära stora kostnadsökningar för kommunmedborgarna. Skatten höjs vid årsskiftet till fromma för välfärdsnämnderna. Nu kommer en stor del av de pengarna att gå till företagens vinster istället för att oavkortat gå till omsorgen om våra äldre.

I Norrköpings kommun har all personal rätt till önskad sysselsättningsgrad. Inom vård- och omsorg har vi dessutom tagit bort de delade turerna. Vilka villkor arbetar personalen i de privata företagen under?

En klok kvinna, tillika socialdemokrat, berättade för mig att hälften av de privata vårdföretagen i Stockholms län saknar kollektivavtal. Är det acceptabelt?

Det är ett misstag att införa LOV i Norrköpings kommun!

Mona Olsson, nt-bloggen den 16 november 2015

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post