Vänsterpartiet Norrköping

Mona Olsson bloggar i Norrköpings Tidningar

Från bloggen den 14 maj:

Info från vård- och omsorgsnämnden

Igår tog vi flera viktiga beslut på nämnden, bl.a. så initierade vi tre utredningar som förhoppningsvis kommer att leda till förbättringar både för medborgarna och för nämndens budget.
Till den första tar vi hjälp av SKL som har tagit fram ett verktyg som heter ”håll koll på hemtjänsten”. Hur ser det ut med beviljad, planerad och utförd tid? Nu tar vi fram en ny Resursfördelningsmodell för hemtjänsten.
Den andra gäller en sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation. Så här drygt ett år efter övertagandet av hemsjukvården behöver vi göra en genomlysning för att kunna uppnå vård på lika villkor.
Den tredje gäller en översyn av daglig verksamhet. I underlaget står att organisationerna ska informeras, men jag föreslog att de ska göras delaktiga istället. Inflytande är väldigt viktigt!

Sedan kom så beslutet om träffpunkterna. Det blev en lång debatt där vi från oppositionen gjorde vad vi kunde för att förmå majoriteten att ändra sig. Även F! hjälpte till utan att ha någon yrkanderätt (de har en ersättarplats). Nåja, ändrat sig hade Sjöberg och Görtz gjort redan på Tyska torget i måndags efter starka påtryckningar, men några nya underlag fanns inte igår. Matfrågan nämndes aldrig, vilket fick oss att misstänka att det var ett hastigt påkommet svepskäl. För att få trovärdighet borde de i alla fall ha nämnt den vid gårdagens sammanträde.
Det märks tydligt att det inte bara är i KF som det är trögt för ”kvartetten” att komma överens. V och M lämnade in våra skriftliga yrkanden innan vi gick ut till våra resp gruppmöten. Där fick vi vänta en timme på att få majoritetens förslag till återremiss. De ville återremittera ärendet till nästa nämnd den 17 juni. De ville också att tjänstemännen skulle ta fram ytterligare förslag på besparingar tills dess.

Jag upprepade att de nu måste inse att det inte längre går att ställa äldres olika behov mot varandra. Det finns ingen besparingsmån kvar längre i vård- och omsorgsnämnden, men majoritetspolitikerna upprepade sitt mantra : ”störst
behov går först”. Man ville inte ens pröva att få acceptans hos Ks för ett underskott (minns att besparingen på träffpunkterna är 2,5 Mnkr i en budget på 3 miljarder!).
De borde självklart invänta resultatet av de tre utredningarna som jag nämnde i början, innan de går lös med yxan.

Sjöberg och Görtz har just nu otur när de tänker! Men än är det inte för sent att komma på fötter igen. Men då krävs att de lyssnar på medborgarna och på oppositionens argument. De måste ta strid i Rådhuset för våra äldre medborgare och dra tillbaka det dåraktiga förslaget att lägga ner våra träffpunkter och aktivetscentra!

/Mona Olsson

 

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post