Vänsterpartiet Norrköping

Om vänstern får styra Norrköping
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Om vänstern får styra Norrköping

Jonas Sjöstedt tror på en ”Vänsterknall” i Norrköping på valnatten. Vänsterpartiet ligger nu stadigt rejält över 10 % i opinionen och i Norrköping talar våra över 100 valarbetare om en Vänstervåg. Med det i ryggen vill vi nu inför väljarna konkret presentera hur en vänsterstyrd kommun efter valet skulle se ut och vilka frågor vi skulle ta tag i först. Vi representerar hela Norrköping, och vi har en plan och är redo att ta ansvar för hela kommunpolitiken.

Här presenterar vi fem tilltänkta och starka kommunalrådskandidater som var och en berättar om två av de viktigaste sakerna som vi vill sätta igång med de 100 första dagarna om vi får Norrköpingsbornas förtroende!

Nicklas Lundström skulle kunna bli Kommunstyrelsens ordförande

1.  Kommunens ekonomi är i det stora hela mycket bra i dagsläget. Men vi vill satsa på andra saker än kvartetten. Vi tycker att man ska spara något mindre i ladorna, men ändå mer än de flesta kommuner. Det skulle frigöra 50 miljoner per år till välfärden. Vi vill också sluta stödja flygplatsen med skattepengar vilket skulle ge nästan lika mycket till.

2.  Norrköpings undersköterskor gör ett avancerat och samhällsbärande arbete men tjänar nästan sämst i landet. Dom ska helt enkelt ha 1000 kronor mer i månadslön. Senare vill vi gå igenom samtliga kommunens yrkesgrupper och lyfta dem med lägst betalt.

Anna Björkdahl skulle ta posten som ordförande i stadsplaneringsnämnden

3. Det behövs ganska akut en storrenovering och utbyggnad av Hagebyhallen. Trots att området är barntätt så är idrottshallen från 60-talet och ganska sliten. Sedan behöver vi ta tag i fler idrottsplatser, särskilt i södra delarna av staden och i Marielund.

4. Vi vill också snabbt komma igång med planeringen av 1000 nya bostäder i området kring Hageby, Ljura och Navestad, minst hälften av dem ska vara billigare hyresrätter. Där är tyvärr bostadsbristen stor idag

Deniz Butros blir ordförande i Tekniska nämnden och jämställdhetskommunalråd:

Jämställdhetskommunalråd är ett nytt uppdrag som Vänsterpartiet vill införa för att verkligen sätta fokus på jämställdhetsfrågor. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och nu vill vi sätta de här frågorna högt upp på dagordningen. Förutom att höja kvinnors löner och underlätta föräldraledighet för de anställda, ska hela organisationen jobba med jämställdhetsperspektiv.

5.  Socialdemokraterna och högern har tyvärr skjutit upp byggandet av spårväg till Vrinnevi. Det tycker vi är ett misstag. Vi vill bygga så fort som möjligt medan det finns statsbidrag att söka och innan ostlänkenbygget sätter igång på riktigt och slukar alla resurser.

6.  Norrköping måste också bli en bättre cykelstad, både för miljöns och människornas skull, vårt cykelnät är helt enkelt alldeles för dåligt för en så stor stad och behöver upprustas och byggas ut så snabbt som möjligt.

Mona Olsson tar över posten som utbildningsnämndens ordförande:

7.  Vänsterpartiet vill att barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till minst 30 timmar per vecka i förskolan. Alla barn ska få ta del av den pedagogik och sociala gemenskap som förskolan ger. Det betyder självklart också att vi behöver anställa fler i förskolan och ge dem en rimligare arbetsmiljö.

8.  Vi vill också satsa på fler skolkuratorer och stärka elevhälsan, många barn och unga mår dåligt idag och det måste vi ta tag i.

Ricardo Olivares är tilltänkt som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

9.  Vi vill omedelbart påbörja införandet av storskaliga försök med 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen. Det har visat sig få ner sjukskrivningarna och bättre arbetsmiljö behövs för att vi ska kunna anställa undersköterskor i framtiden. I ett första steg erbjuder vi möjligheten till två enheter i hemtjänsten och två äldreboenden.

10.  Vänsterpartiet kommer också att avskaffa det katastrofala privatiseringsexperimentet inom hemtjänsten. Nästan inga äldre har valt de privata företagen och omorganiseringen har blivit väldigt dyr för kommunen. Dessutom är det såklart slöseri med knappa skattepengar när en stor del av pengarna går direkt till privata vinster istället för till omsorg om våra äldre.

Vänsterpartiet i Norrköping söker nu ditt stöd för att påbörja alla dessa stora förändringar inom 100 dagar från valet. Politik handlar om att förändra – och vi vill bygga ett jämlikt Norrköping. Vi startar den 10 september.

Läs hela vår Valplattform här! 

Lite media:

Folkbladet hade fredagen den 7 september ett reportage om vår politik, både på folkbladet.se och i papperstidningen. Det blev det en fin och förstasida till tidningen. 

Läs på folkladet.se här.

Norrköpings Tidningar hade en artikel om vår politik den 7 september 2018, ”Vänsterpartiet känner av medvind”:

Artikeln på nt.se här.

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post