Vänsterpartiet Norrköping

Lokala frågor

Sverige är idag ett rikt land och också i Norrköping finns stora rikedomar. Om vi vill finns möjligheten att skapa ett gott liv för alla. Men det är alldeles för få som får del av framgången idag.

När vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för var och en av oss så kan vi få ett jämlikt Norrköping där vår individuella frihet växer!

Budget 2019

Läs hela vår budget här!

Vänsterpartiet vill bygga bostäder för alla - inte bara för de rika

Alla ska ha rätt till ett tryggt och bra hem, därför vill Vänsterpartiet bygga bort bostadsbristen i Norrköping.

I takt med den ökade ojämlikheten har bostadssegregationen ökat. Istället för att bygga dyra lyxiga bostäder som få har råd med menar vi i Vänsterpartiet att det är dags att börja bygga bra, billiga och klimatsmarta bostäder för alla. I våra förslag fokuserar vi på hyresrätten, den boendeform som är tillgänglig för flest. Vi behöver bostäder som vanligt folk har råd att bo i.

Vi vill ge kommunens bostadsföretag Hyresbostäder ett tydligt uppdrag att bygga hyresrätter med rimliga hyror, och bilda ett eget byggbolag med syfte att pressa byggkostnaderna.

När kommunen säljer mark för bostäder, vill vi att att en andel av bostäderna som byggs alltid ska vara billiga hyresrätter.

Hyresbostäder ska inte få lyxrenovera lägenheter hyrorna chockhöjs.

En välfärd för alla - istället för privatiseringar

Skattepengar ska användas till att anställa fler i skolan, vården, på fritidshem och inom socialtjänsten – inte läggas på hög eller gå till vinst. Välfärdstjänsterna ska styras av medborgarnas behov inte av företagens.

Vi vill förbättra hemtjänsten och det vill vi göra genom långsiktighet och kontinuitet för vården och omsorgen. Istället för privatiseringar så vill vi satsa på ökat personalinflytande, bättre arbetsmiljö och höjda löner för den stora majoritet kvinnor som arbetar i vår välfärd.

Vi vill skrota LOV och  stoppa privatisering av hemtjänsten.  Det är inte företagens vinstintresse som ska komma först, utan våra äldres behov.

Vi vill ha ett försök med 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. Det ger bättre kvalitet för våra äldre och en mer utvilad och friskare personal.

Vi ger alla barn i Norrköping rätt till 30 timmar i förskolan. Alla barn i Norrköping ska ha en bra start i livet.

 

Schyssta jobb för alla - istället för arbetslöshet

Allt fler i Sverige har ett arbete att gå till, arbetslösheten sjunker. I Norrköping är tyvärr arbetslösheten nästan dubbelt så hög som i övriga landet.

Vänsterpartiet har en politik för investeringar, full sysselsättning och kraftfulla utbildningssatsningar – istället för enklare jobb och lägre löner.

Vi vill skapa meningsfulla arbeten och främst satsa på att nyanställa i den offentliga sektorn. På så sätt bidrar vi också till bättre miljö och klimat, eftersom det handlar om lokala jobb och välfärdssatsningar.

Vi vill ha kommunala industrilån för sociala och kooperativa företag. Ge tillverkningsindustrin en chans i Norrköping.

Vänsterpartiet vill skapa ett nytt kluster för bolag inom spel och digital media i Norrköping.

Vi vill också utveckla barn- och ungdomsidrotten och organisera större idrottsturneringar för ungdomar i Norrköping, med stöd av föreningarna.