Vänsterpartiet Norrköping

Regionfullmäktige i april 2017

Den 27 april var det regionfullmäktige i Östergötland och Vänsterpartiet representerades av samtliga ordinarie ledamöter – Emil, Jessica, Malin, Ricardo, Franco och Draginja. Huvudpunkten var bokslutet för 2016.

Vänsterpartiets Franco Sincic började med att pressa centerns Göran Gunnarsson om massnedläggningen av 30 landsbygdsbusslinjer förra året. Det är en skam att landsbygdsborna inte längre får kollektivtrafik för de skattepengar dom betalar. Och det är enbart Vänsterpartiet som står upp för landsbygden. Och så de boende själva såklart. Centerns Gunnarsson sa dock att han ”inte är imponerad” av de tusentals namnunderskrifter som samlats in i protest… Så kan det låta från ett tidigare landsbygdsparti!

Sedan var det Vänsterpartiet Emil Broberg som talade om Regionens ansträngda ekonomi. Innan valet kritiserade S Östergötland konsekvent den dåvarande helborgerliga majoriteten på tre punkter. 
1. Ekonomin var inte i balans 
2. Personalpolitiken var kass 
3. Vinstintressen skulle inte styra sjukvården.

Nu 2017 har den S-borgerliga majoriteten: 

  1. Kraftigt ökat de ekonomiska underskotten i sjukvården, över 600 miljoner ska sparas(!)
  2. Pressat personalen hårdare, ökat sjukskrivningarna och INTE infört några arbetstidsmodeller med kortad arbetstid som man tidigare lovat.
  3. Inte tagit tillbaka Lasarettet i Motala i offentlig regi som utlovat.

Så kan det gå om man inte står upp för sina värderingar i praktisk politik. Vänstern fick inte mycket till svar förutom att man skulle ”effektivisera” mer och hotar att privatisera också förlossningsvården…

Under lunchen passade Vänsterpartiets Regiongrupp på att ta en bild för att visa att vi stödjer städarnas då aktuella strejkvarsel! Arbetsgivarna i Almega vet inte vad dom gett sig in på! (i skrivande stund har varslet dragits tillbaka med seger för städarna).

På eftermiddagen bifölls Vänsterpartiets motion om att ta bort vårdavgifterna för tvångsvård! Det har ju faktiskt varit helt bisarrt att Regionen hittills tvingat folk att betala för tvångsvård. Malin Östh berättade från talarstolen om hur många har varit svårt skuldsatta när dom kommit ut efter färdig behandling. Extremt kontraproduktivt. Men nu är det alltså slut med det tack vare Vänsterpartiet!

Vänsterpartiets Franco Sincic och Emil Broberg argumenterade sedan för att enkelbiljett ska gälla i 2 timmar istället för 1 timme. Då blir det möjligt att med en biljett hinna in till stan och uträtta ärenden och hinna tillbaka. Även om man bor i städernas ytterområden! Det är viktigt för inte minst låginkomsttagare och pensionärer och vi menar att det skulle göra kollektivtrafiken bättre och öka resandet. Majoriteten avslog tyvärr motionen och hade i sitt motionssvar inte ens förstått hur enkelbiljetter fungerar inom Östgötatrafiken. Det vore ju bra om dom visste vad dom avslog kan en tänka.

Sedan behandlades vänsterns motion om att ta bort parkeringsförmånen för Regionens heltidspolitiker. Politikerna i majoriteten har infört parkeringsavgifter för alla som jobbar på våra sjukhus. Majoriteten vill dock att dom själva ska få ha kvar sin egen parkeringsförmån. Förutom då att dom har sina förmånsbilar för skattepengar, något vi också vill ta bort. Man kan nog lugnt säga att heltidspolitikerna i S, MP, L och C har lite svårt att argumentera för detta. Vänsterpartiet stod återigen ensamma om att vilja ha bort politikerförmånerna! Heltidspolitikerna är ju inte direkt låginkomsttagare som behöver subventioneras.

Jessica Eek argumenterade sedan för en ny hjälpmedelspolitik i Östergötland. Dagens ordning är inte värdig. Exempelvis så får man i Östergötland inte två rullstolar eller rullatorer. När man tänker efter så innebär det samma sak som att jag själv skulle ha på mig samma skor inomhus som utomhus året om. Låter det jämlikt eller rimligt? Här är Östergötland sämre än de flesta län i Sverige. Det handlar faktiskt om möjligheten för alla att leva ett fullt och värdigt liv.

Dessutom fungerar inte serviceavtalet. Det är inte så att folk får hjälp inom 24 timmar även om felen är allvarliga. Här måste avtalen både förbättras och följas upp mycket hårdare. Majoriteten avslog tyvärr denna viktiga jämlikhetsreform.

Vänsterpartiet har alltså mycket att ställa den socialdemokratisk-borgerliga majoriteten till svars för. Och vi har sannerligen ingen brist på valfrågor inför 2018. Arbetet för en värdig sjukvård fortsätter!

/Nicklas Ellehammar Lundström, politisk sekreterare.

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post