Vänsterpartiet Norrköping

Regionfullmäktige ”Ta inte V´s stöd för givet”

Regionfullmäktige ”Ta inte V´s stöd för givet”

I Corren förklarar Vänsterpartiets gruppledare i Regionen, Emil Broberg varför V ansåg att M och KD:s budgetförslag var det mindre dåliga och varför vi skulle ha röstat på den när vårt förslag föll.

Nu valde ju S att göra ett spel av politiken och rösta fram vår finansplan som motförslag så det hände inte denna gång. Men Vänsterpartiet kan mycket väl landa i samma ställningstagande i andra frågor. vänsterpartiet kommer aldrig mer att vara ett passivt stödparti till S!

Läs på corren.se här!

Läs hela texten här:

Ta inte vänsterns stöd för givet

Att Vänsterpartiet vid det senaste regionfullmäktigemötet landade i att Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till finansplan var mindre dålig än Socialdemokraternas och deras borgerliga samarbetspartiers har fått en del uppmärksamhet. Utifrån de förslag som presenterats och hur S valt att agera så är vårt ställningstagande inte så konstigt.

Region Östergötland har en allt sämre ekonomi. Under de senaste åren har vi haft ett mitten-högerstyre i regionen som totalt misslyckats att sköta ekonomin och konsekvent underfinansierat sjukvården. Det har lett till problem med bemanning och stängda vårdplatser. Att detta är mycket dåligt har vi i Vänsterpartiet varit tydliga med. Vi har istället föreslagit att vi ska höja Sveriges absolut lägsta landstingsskatt för att kunna ge vården de resurser den behöver för att kunna få bort S planerade besparingar och kunna satsa på en bättre primärvård och kortare arbetstid för personalen.

När S presenterade sin finansplan för de kommande tre åren för några veckor sedan blev vi om möjligt än mer bekymrade. De röda siffrorna blev både fler och större. Allt pekar att ekonomin på nästan alla sätt går åt fel håll. Det som gjorde oss än mer bekymrade är den avsaknad av insikt kring vilka utmaningar vi står inför. När regionens framtida utmaningar och de styrande partiernas satsningar presenteras ägnas mer utrymme åt en ”mobbningsombudsman” och en ”äldreapotekare” än vad man diskuterar den ekonomiska situationen.

När vi fick se M/KD:s förslag till finansplan kunde vi konstatera att den visade nästan lika röda siffror och att sjukvården skulle fortsatt vara underfinansierad på ett skadligt sätt. Dock fanns det i deras finansplan en betydligt större medvetenhet om problemen och man hade en rad förslag, vilka vi bedömde som rimliga, för att få ordning på styrning och ledning av organisationen på ett sätt som skulle öka förutsättningarna att komma tillrätta med en del av problemen.

När vi noterat dessa skillnader mellan de två högeralternativen tog vi en kontakt med Kaisa Karro där vi meddelade att vi såg att det fanns skillnader som gjorde att vi i V övervägde att stödja den andra finansplanen. För att undvika en sådan politisk utveckling erbjöd vi oss att föra samtal med S för att se om det kunde finnas frågor som vi kunde enas om. När vi skildes åt så skulle S återkomma med besked inom kort. Men vi fick inget svar och inga kontakter togs från S. Det var uppenbart att man inte var intresserad av ytterligare samtal.

När regionfullmäktige i veckan skulle ta ställning så hade vi haft en lång diskussion inom vår partigrupp. Där hade vi landat i att vi skulle stödja M/KD:s förslag om vi inte fick igenom vårt eget förslag. Vi lämnade dock en öppning för att ändra oss om vi kunde få rimliga besked från S om hur de skulle hantera ekonomin de kommande åren.

Men denna bakgrund ställde jag upprepade gånger frågor till ledande företrädare för S hur de skulle hantera den ekonomiska situationen och hur det skulle kunna drabba patienter och personal. Ingen av dem svarade utan började istället angripa vår politik. Det senare har jag inte några problem att diskutera eller svara på. Men för vår del förstärkte det vår oro över den ekonomiska situationen. Samtidigt svarade såväl M och KD på ett tydligare sätt hur de ville hantera situationen.

När vi redovisade vårt ställningstagande i slutet av debatten blev S djupt upprörda. Oförskämdheter som jag under min 25 år som kommun- och landstingspolitiker mycket sällan hörts uttalats i en fullmäktigeförsamling riktades mot oss. Socialdemokraterna hade uppenbart svårt att hantera att de inte får bestämma själva i fullmäktige och att vi kommer använda det mandat som väljare gett oss för att påverka den politiska inriktningen.

Vänsterpartiet är inte ett stödparti till S eller något annat parti. Vi är ett parti som i regionen kommer bedöma varje enskilt ärende utifrån politikens innehåll, inte vem som undertecknar förslaget. Vi kommer därefter rösta på det bästa eller minst dåliga alternativet. Vill S få igenom sina förslag så är vår dörr fortfarande öppen och vi är villiga till att samtala. Men den tiden är över när man lugnt kunde räkna med Vänsters stöd. Om S inte inser detta snart kommer vi rösta mot dem i fler frågor i framtiden.

Emil Broberg, gruppledare Vänsterpartiet

Läs den skannade artikeln nedan:

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post