Vänsterpartiet Norrköping

Regionpolitik. Regionfullmäktige 21-22/11 – Allt större nedskärningar hotar

Rapport från Nicklas Lundström:

Regionfullmäktige 21-22/11 – Allt större nedskärningar hotar

Huvudpunkten på Regionfullmäktige var finansplanen, en sorts uppföljning på vårens budget som handlar om regionens ekonomi de kommande tre åren. Vänsterpartiets gruppledare Emil Broberg berättade att sjukvården i Östergötland befinner sig i kris, S, MP och högern föreslår besparingar på uppåt 700 miljoner på tre år. Det är så klart alldeles galet för mycket för att vara realistiskt. Region Östergötland har dessutom strukturjusterat den lägsta skatten i hela Sverige. Dessutom minskar effektiviteten i sjukvården just nu, sannolikt för att besparingarna gått för långt och det inte finns mer att dra ner på. I det läget föreslår vänsterpartiet en skattehöjning med 15 öre nästa år. Det är helt enkelt ett måste för att klara av att fortsätta ge östgötarna en värdig sjukvård.

Jessica Eek påpekade att den jättesatsning som regeringen gjorde på förlossnings- och mödravård inte får genomslag i Östergötland. Pengarna skulle faktiskt räcka för att höja barnmorskornas löner rejält och stärka upp hela verksamheten så den blir säker och trygg för alla. S-höger majoriteten använder tyvärr istället huvuddelen av pengarna till att täcka underskott. Det är dåligt och inte vad som var tanken.

Franco Sincic ställde frågan ”Vad fan får vi för skattehöjningen”? Ja vi får 100-tals anställda. Och vi slipper de mycket hårda nedskärningar som de övriga partierna talar sig varma för. Men Franco frågade också de övriga partierna om de lovar att inte ingå i en majoritet som höjer skatten efter valet? Ingen vågade svara på frågan. För faktum är det säkerligen kommer en skattehöjning eftersom det är helt nödvändigt för sjukvården. Men det är bara Vänsterpartiet som tar ansvar och säger det. Franco berättade också om att Vänsterpartiet är det enda parti som satsar på kollektivtrafiken – 30 miljoner ska satsas i huvudsak på landsbygdstrafiken och ett försök med gratis kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik ska genomföras.

Malin Östh påpekade att både Socialdemokraternas och högerns privatiseringsiver är riktigt dåligt för sjukvården. Dålig både för personalen, patienterna och effektiviteten. Men det riskerar faktiskt också Regionens långsiktiga ekonomi. I Stockholm har det visat sig vara extremt kostnadsdrivande. Det borde för varje ansvarskännande politiker vara uppenbart att Region Östergötland inte har råd med det under pågående vårdkris.

Östergötland befinner sig i en pågående vårdkris som kommer att brisera under kommande år – 700 miljoner i nedskärningar motsvarar också i den allra mest generösa kalkylen 1000 anställda… Så kan vi såklart inte ha det och Vänstern är dom enda som villstoppa galenskaperna.

Corren, NT och MVT rapporterade också om Regionfullmäktige med bland annat följande citat:

”Samtliga partier utom Vänsterpartiet förutsätter att underskotten som verksamheten dragits med i många år, kan minskas till noll genom effektiviseringar.”

 

Artikel i Corren 2017-11-22

”Vänsterpartiets Emil Broberg beräknar de andra partiernas sparkrav på vården till 700 miljoner kronor de kommande tre åren.

– Det är inte trovärdigt att det går att klara med effektiviseringar.

Vänsterpartiet vill därför höja landstingsskatten med 55 öre på tre års sikt.

– Det löser inte alla problem, men vi lättar på trycket. Kraftiga underskott ökar stressen hos personalen och gör att god vård inte kan upprätthållas, det sa Mats Johansson för fyra år sedan då han satt i opposition. Då var underskottet hundra miljoner, nu är det 250 miljoner bara nästa år, påminde Emil Broberg om.”

Läs artikeln i Corren här. (Kan kräva prenumeration) 

Läs den kopierade texten nedan:

Vård utanför sjukhusen ska minska underskottet

ÖSTERGÖTLAND En fjärdedel av cancersjuka måste vänta mer än tre veckor på operation. Väntetid hos telefonrådgivningen 1177 är lång och bara drygt hälften av dem som behöver specialiserad vård får komma till behandling inom två månader.

Det är exempel på där sjukvården i Östergötland inte når upp till uppsatta mål för tillgänglighet. Detta trots att sjukvården tillförs nya miljoner varje år. Under tisdagen debatterade politikerna i regionfullmäktige hur gapet mellan behov av sjukvård och tillgång på medel ska lösas de närmaste tre åren.

 
Bilden av hur allvarliga bristerna i sjukvården är ser olika ut beroende på om det är oppositionen eller majoriteten som målar upp den. Mats Johansson (S) som företräder den styrande majoriteten påminde till exempel om att tillgängligheten till vård i Östergötland fortfarande står sig väl i jämförelse med den i andra landsting och regioner. Han menar också att ett långsiktigt arbete för att komma tillrätta med problemen har kommit en bra bit på väg.Men företrädare för oppositionen anser att sjukvården befinner sig på ett sluttande plan.
– Tillgängligheten må fortfarande vara bra jämfört med andra län, men utvecklingen går snabbt åt fel håll. Majoriteten är trött och visionslös, sa till exempel Fredrik Sjöstrand (M).
 
Fullmäktige hade fyra olika finansplaner att ta ställning till, fyra olika sätt att tackla de tre närmaste årens ekonomiska utmaningar. Planerna omfattar hela Region Östergötlands verksamhet, från kollektivtrafik, regionutveckling till samhällsplanering, men det var sjukvården som var det främsta föremålet för debatt. Majoritetens plan klubbades efter många timmars debatt igenom. Koalitionen för Östergötland, det vill säga Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet har styrt regionen sedan förra valet.
 
Samtliga partier utom Vänsterpartiet förutsätter att underskotten som verksamheten dragits med i många år, kan minskas till noll genom effektiviseringar. Exempelvis genom att mer vård ska ges utanför sjukhusen, såväl inom primärvård som i hemmet. Mobila team har redan börjat jobba och mobil röntgen hade nyligen premiär. Samordning med kommunernas hemsjukvård ska utvecklas.– Vi har en långsiktig strategi som jag menar det finns bred politisk enighet kring, menade Mats Johansson.

Moderater och Kristdemokrater vill se utökad privatisering genom så kallat vårdval. De två partierna räknar med att tillföra sjukvården något mer än vad majoriteten föreslår, bland annat vill de höja ob-tilläggen för vårdpersonal och tillföra 1177 telefonrådgivning medel för att förbättra tillgängligheten. Marie Morell (M) efterlyste också flera gånger en bättre styrning och ledning.

– Vi vill ta tag i frågorna på allvar, sa hon.

Sverigedemokraternas finansplan följer i stort majoritetens men med särskilda satsningar på två områden, förebyggande insatser mot hudcancer och inrättande av äldremottagningar. Clara Aranda (SD) efterlyste en dialog över partigränserna om hur sjukvårdens utrmaningar ska lösas.

Vänsterpartiets Emil Broberg beräknar de andra partiernas sparkrav på vården till 700 miljoner kronor de kommande tre åren.

– Det är inte trovärdigt att det går att klara med effektiviseringar.

Vänsterpartiet vill därför höja landstingsskatten med 55 öre på tre års sikt.

– Det löser inte alla problem, men vi lättar på trycket. Kraftiga underskott ökar stressen hos personalen och gör att god vård inte kan upprätthållas, det sa Mats Johansson för fyra år sedan då han satt i opposition. Då var underskottet hundra miljoner, nu är det 250 miljoner bara nästa år, påminde Emil Broberg om.

Tina Gerdien, Corren, 2017-11-22

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post