Vänsterpartiet Norrköping

”Skolan kan fånga upp i tid”

”Skolan kan fånga upp i tid”

Annika Kaiser, Vänsterpartiets ersättare i utbildningsnämnden, och Deniz Butros, Vänsterpartiets kommunstyrelseledamot, skriver om ungas psykiska hälsa i en debattartikel i Norrköpings tidningar den 8 januari:

Sedan 1980-talet har antalet andelen unga personer som mår psykiskt dåligt ökat. Elever i Norrköping utgör inget undantag.

Idag rapporterar nästan varannan 15-åring psykosomatiska besvär som exempelvis sömnsvårigheter, huvudvärk och nedstämdhet. Elever i Norrköping utgör inget undantag. Vänsterpartiet presenterar tre förslag för att förbättra skolelevers psykiska välmående.

Vänsterpartiet fick i december igenom att frågan om hur skolan arbetar för psykisk hälsa ska redovisas återkommande på kommunfullmäktige. Det är bra första steg för att ta itu med frågan på allvar. Kommunens årliga uppföljning av målen visar att 46 procent av eleverna på något sätt inte mår bra.

Siffran kan mycket väl vara högre då mörkertalet antagligen är stort eftersom undersökningen endast görs bland skolelever. Ungdomar som mår så dåligt att de inte ens går till skolan finns inte med i kommunens statistik. Att unga HBTQ-personer mår sämre än andra unga vet vi sedan tidigare.

Folkhälsomyndigheten har undersökt varför andelen unga med psykisk ohälsa ökar. Man konstaterar att det finns viktiga kopplingar till skolan. Det ”fria” skolvalet som gjort elever till vandrande elevpengar, en hårdare skolmiljö och betygshets lyfts fram som orsaker till sämre psykisk hälsa bland unga. Detta visar att skolan som helhet fungerar sämre idag jämfört med 1990. Att lösa dessa svårigheter är ingen quick fix, utan kräver långsiktigt arbete och mer resurser och personal till skolan.

Skolans problem kan inte alla lösas på kommunal nivå. Att avskaffa skattefinansierade privatskolor är ett beslut riksdagen behöver ta, men Norrköpings kommun skulle kunna ta vissa beslut för att göra skolan bättre och därmed förbättra unga personers psykiska ohälsa.

Vänsterpartiets förslag för att minska psykisk ohälsa bland unga:

  • Fler kuratorer på våra skolor
  • HBTQ-certifiera elevhälsan
  • Nolltolerans för sexuella trakasserier – inför feministisk utbildning för alla

Skolan är en viktig plats för samhället att fånga upp unga som mår dåligt och se till att personen snabbt får hjälp. För den som drabbats är det viktigt att få hjälp snabbt, exempelvis genom att det finns en kurator tillgänglig i skolan, annars riskerar man att misslyckas med studierna. Självklart blir det mycket svårare att klara av skolan om man lider av psykisk ohälsa, det visar även Folkhälsomyndighetens undersökningar.

Att satsa på unga människors psykiska välmående är ett mål i sig, men det ger också större vinster för hela samhället. I en skola där unga mår bra, förbättras skolresultaten och fler kan studera vidare, få ett jobb man trivs med och fler möjligheter i livet. När vi tar kampen mot psykisk ohälsa på allvar kan vi bygga ett starkare, mer jämlikt och sammanhållet Norrköping.

Deniz Butros, kommunsstyrelsens ledamot Vänsterpartiet
Annika Kaiser, ersättare i utbildningsnämnden, Vänsterpartiet

Här kan du läsa debattartikeln på nt.se

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post