Vänsterpartiet Norrköping

”Svik inte Norrköpings ungdomar” Debattartikel i NT.

”Svik inte Norrköpings ungdomar” Debattartikel i NT.

Lägg till din rubriktext här

Mona Olsson, ledamot i socialnämnden och Emir Ajanovic, ersättare i socialnämnden, skriver i en debattartikel i Norrköpings Tidningar den 25 juni att det finns risk för att kommunen sviker sina ungdomar om de besparingar som planeras genomförs.

Det handlar främst om verksamheten Spegeln.

Läs texten till artikeln nedan:

Redan på första sammanträdet den 2 januari konstaterade Vänsterpartiet att socialnämndens budget är underfinansierad och att planerade besparingar bara skulle försämra verksamheten.

Nu, efter bara 5 månader, har vi sett att de ursprungliga 14 miljoner som Kvartetten önskade spara inte räckte och att ytterligare 5 miljoner behövs. Till vilket pris och varför ska det sparas, behöver varje enskild medborgare fråga sig.

Norrköpings befolkning växer, vilket vi välkomnar, men med detta ökar också behovet av sociala insatser. Så snart det ska sparas, är det alltid de mest utsatta i samhället, det vill säga barn, ungdomar och kvinnor som drabbas först och så är det denna gång också.

Den senaste besparingen innebär att åtta årsarbetare ska bort, fem av dessa arbetar inom barn- och ungdomsverksamheten. Konsekvenser kommer att bli ökad arbetsbelastning, längre handläggningstider och ökade sjukskrivningar på grund av försämrade arbetsvillkor.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar idag, ökningen är särskilt synlig bland unga i ålder 16–25 år. Vad detta beror på är en komplex fråga enligt experterna och besparingar på dessa grupper i samhället kommer att ha förödande konsekvenser.

En ökning av den här typen av problematik, gör alla väldigt oroliga, det indikerar även ökad sjukfrånvaro i framtiden, eftersom de yngre troligtvis kommer att bli sjukare med åren. Detta innebär att Kvartettens aktuella onödiga besparing kommer att generera ännu större kostnader i framtiden.

Ungdomstiden innebär olika utmaningar; man ska hitta en ny social roll, samtidigt som man genomgår flera identitetsförändringar, psykiska, hormonella samt fysiska och allt detta ska ungdomar hantera.

Ungdomar som hoppar av skolan, så kallade hemmasittare utan adekvata insatser från samhället, kan lätt hamna i ännu djupare depressioner vilket påverkar motion, sömn, alkoholvanor, sociala kontakter, självförtroende, ekonomi och framtida karriär samt möjligheten att leva ett normalt liv.

Vi lever i en värld som blir allt mer fragmentiserad och individualiserad, där unga måste fatta många beslut angående sina liv. Ungdomar som har olika problematik inom familjen är vana att söka sig till grupperingar de upplever som en riktig familj. I värsta fall hamnar de i sådana grupper som tillhör kriminella eller högerextrema delar av samhället. Därför är preventiva insatser det viktigaste som vi medborgare måste kräva av våra politiker. Vänsterpartiet påpekar ständigt att Kvartetten håller på att montera ner grundpelarna i ett välmående samhälle genom att dra ner på resurser till vård och omsorg och samtidigt försvaga socialtjänstens effektivitet.

Hundratals svenska barn lever i familjer som präglas av psykiska sjukdomar, missbruk eller annan svår dysfunktionalitet.

Det enda sättet att hjälpa sådana familjer och deras barn är en välrustad socialtjänst med engagerade medarbetare och en budget som är anpassad till kommunens behov. Vänsterpartiet kommer att fortsätta med sin strävan för de mest utsatta grupperna i samhället, eftersom framtiden tillhör våra barn och deras behov ska inte ställas mot orimliga besparingar.

Mona Olsson (v) ledamot i socialnämnde
Emir Ajanovic (v) ersättare i socialnämnden

Läs artikeln på nt.se här!

Läs den skannade artikeln nedan:

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post