Vänsterpartiet Norrköping

Valda till nämnder och styrelser

Nedanstående kamrater företräder Vänsterpartiet Norrköping under tiden fram till 2022-12-31 i Norrköpings kommuns nämnder:

Kommunstyrelsen:
ledamot – Nicklas Lundström
ersättare – Annika Kaiser
 
Utbildningsnämnden:
ledamot – Elin Melander
ersättare – Annika Kaiser
 
Vård- och omsorgsnämnden:
ledamot – Ricardo Olivares
ersättare 1 – Johan Norlund
ersättare 2 – Rahmo Sheeq Aadan
 
Socialnämnden:
ledamot – Mona Olsson
ersättare – Emir Ajanovic
 
Samhällsplaneringsnämnden:
ledamot – Marcus Posada
ersättare – Annika Braesch
 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden:
ledamot – Lorena Peralta
ersättare – Sara Perlman
 
Bygg- och miljöskyddsnämnden:
ledamot – Isa Yalman
 
Tekniska nämnden:
ledamot – Tobias Holmberg
 
Kultur- och fritidsnämnden:
ledamot – Olof Carlstein
ersättare – Mia Mattsson
 
Fr.v. Olof Carlstein, Annika Kaiser, Emir Ajanovic, Annika Braesch, Marcus Posada, Anna Björkdahl, Peter Butros, Ricardo Olivares, Deniz Butros, Sandra Andersson, Sara Perlman och Isa Yalman. Saknas på bilden: Mona Olsson, Jonas Söderlund och Rahmo Sheek Aadan.