Arvstvist – tips och råd 

Vem har egentligen rätt till vad i samband med att någon närstående avlider? Hur ett arv ska fördelas avgörs av vår svenska arvsrätt. Den reglerar vem – och i vilken ordning – som har rätt till kvarlåtenskapen efter att en närstående avlidit. Trots arvsrätten så finns det ändå många exempel på olika konflikter i samband med att ett arv ska fördelas. 

En arvstvist är en av de vanligaste tvisterna inom familjerätt. Vilket också kan förklaras av att det dels kan handla om stora känslor, dels om att det kan finnas stora ekonomiska värden inblandat och dels också att exempelvis ett testamente kan finnas. Gällande det senare så kan det påverka arvsrätten och göra att den sätts ur spel. Ett skrivet testamente kan göra att alla – utom bröstarvingar – förlorar sin rätt att ärva till förmån för någon annan person. Det är också ett vanligt exempel på hur en arvstvist kan se ut. 

Vi tänkte här nedan rada upp några tips kring hur en arvstvist dels kan förhindras och dels också lösas – enligt följande: 

  • Anlita en jurist. Viktigt är att man som inblandad i en arvstvist ser till att man har en juridisk skicklig person vid sin sida som A) kan se att man får det man har rätt till B) kan tolka frågan på ett sätt som följer lagen och C) kan fungera som ett mentalt stöd. Det senare är viktigt. En arvstvist sker ofta mellan syskon och inom den egna familjen. Det är känslomässigt påfrestande och det handlar om en rakt igenom jobbig process. 
  • Kommunikation. Med hjälp av en jurist så kan man också öppna upp för en bättre, rakare och mer ärlig kommunikation och exempelvis hitta alternativa lösningar. Inte sällan så kan medling vara ett bra alternativ där respektive parts advokater/jurister arbetar för att sina klienter ska hitta en väg som passar – för båda. Det är inte sällan så att en låst kommunikation står i vägen för konstruktiva lösningar. 

    Läs mer på webbsida: arvstvist.se