En offentlig försvarare behövs om du står anklagad för brott

Att avsäga sig en advokat och ett försvar om man står anklagad för ett brott är inte en bra idé. Som brottsanklagad tilldelas man en offentlig försvarare och den hjälpen är viktig att ta.

Om du eller någon du känner har varit utsatt för något olagligt, kanske står anklagad för ett brott eller liknande, då behövs det någon som kan försvara. Står du anklagad för ett brott, oavsett om du är skyldig till brottet eller inte, så behöver du ha hjälp av en advokat. Det är domstolen som kommer att utse en offentlig försvarare åt en om man står anklagad för ett brott. Man har sedan själv en möjlighet att specificera för antingen polisen eller rätten om man vill ha en särskild advokat eller inte. Annars tar man helt enkelt den advokat som man blir tilldelad av domstolen om man inte har specifika önskemål.

Skyldig eller ej – du behöver en offentlig försvarare

Din offentliga försvarare kommer finnas vid din sida under hela processens gång. Det innefattar alltså både under polisförhör och eventuell rättegång. För att du ska kunna försvara dig och för att dina intressen ska tillgodoses så behöver du ha en advokat inom försvar som hjälper dig och stöttar dig. Det är ingen bra idé att försöka vara utan ett försvar, även om man tycker sig vara oskyldig till det man står anklagad för. En advokat behövs vid en rättegång och under de polisförhör som kommer hållas med en.

Varför göra en bodelning?

Om man har levt i ett äktenskap och sedan ska gå skilda vägar av någon anledning, så måste man värdera alla tillgångar. Det görs med bodelning där tillgångarna delas lika mellan parterna.

Ni kanske tänker att ni kan komma överens gemensamt vid en eventuell skilsmässa. Att ni kommer ha samma kärlek och förståelse för varandra om den dagen någonsin skulle komma. Men det är inte alltid så fallet är, tyvärr. Många som ligger i skilsmässa är oense om flera saker, och därför kan det vara bra att ta in en advokat i ekvationen som kan bistå med en opartisk blick och insyn i flera olika frågor. Som när det gäller bodelningen till exempel. Där kan det vara svårt att hålla sams när alla tillgångar ska delas upp sinsemellan, särskilt om man varit med om otrohet eller andra former av svek.

Anlita en advokat specialiserad inom dessa frågor

Vid en bodelning kan man säga att alla tillgångar och all gemensam egendom läggs på bordet för att sedan delas upp likvärdigt mellan parterna. Om man inte kan komma överens själva om hur allt ska fördelas så är en bodelning nödvändig. Då kan en advokat specialiserad inom just dessa frågor, så som bodelning, vara behjälplig. Det är inte lätt att hålla sams med någon man ska skilja sig från. Särskilt inte om man har haft problem med otrohet eller liknande. Då gör man rätt i att anlita hjälp av en advokat som kan komma och styra upp allting efter konstens alla regler.

Ta hjälp av en duktig försvarsadvokat i Stockholm

Med en duktig försvarsadvokat behöver du inte vara orolig för att stå ensam under en rättegång i Stockholm. Idag kan du få hjälp av en duktig försvarsadvokat inom de flesta typer av mål.

Om du har blivit anklagad för ett brott av allvarlig natur så kan det vara en mycket stor chock och svårt att ta till sig. Är du oskyldig så kan det kännas som att du inte ska behöva komma till en rättegång. Men att bevisa att man är oskyldig kan ibland vara svårare än att bevisa att någon är skyldig. Och det kan till och med finnas det som kan ses som bevis för din skuld, även ifall du trots allt är oskyldig. För allvarliga brott ska du därför alltid ta hjälp av en duktig försvarsadvokat i Stockholm, så att du har någon vid din sida som kan allt om lagen.

Försvarsadvokaten ser till sin klients rättigheter

Det är få brott som är enkla att döma. Ofta kan det vara mycket som ligger bakom och ibland kan det till och med visa sig att den som är offret egentligen är den som är skyldig. Det kan även finnas förmildrande omständigheter som gör att den åtalade är skyldig men att den samtidigt har rätt till att få ett mildare straff än normalt. Allt sådant ligger på försvarsadvokatens ansvar. För som försvarsadvokat är det din plikt att se till din klients rättigheter, samtidigt som lagen ska följas till punkt och pricka.

Du har en vän i din brottmålsadvokat i Malmö

Som åtalad eller misstänkt för ett brott kan du ibland känna dig som den ensammaste människan i hela Malmö. Men en person som aldrig kommer att svika dig är din personliga brottmålsadvokat.

Det finns ingenting värre än när någonting ligger utanför ens egen kontroll. När all makt är som bortblåst och det bara är att nervöst luta sig framåt och titta in i väggen medan ens öde bestäms av andra personer. Så måste det kännas för en brottsmisstänkt som sitter åtalad i en rättssal. Väldigt få som åtalas gör valet att försvara sig själva. De vet att de har rätt till en brottmålsadvokat som kan försvara dem, och det är en möjlighet de också utnyttjar. Vilket inte är så konstigt. Som åtalad vill du förstås ha bästa möjliga utgång ur den här soppan du har hamnat i. Förutsättningarna blir bättre med en professionell brottmålsadvokat.

Din brottmålsadvokat vilar inte

När du sitter där i rättssalen kan det vara många som har vänt dig ryggen. Trots att du ännu inte är dömd, och kanske till och med egentligen oskyldig. Men människor är snabba på att döma andra. Någon som dock inte kommer att döma dig är din advokat. Din brottmålsadvokat är din enda vän i denna värld där alla tycks vara emot dig. Han eller hon är den som slåss med näbbar och klor för din skull. Som inte kommer att vila förrän rätten har meddelat att de ogillat åtalet och du vandrar ut ur rättssalen som en fri man eller kvinna.

Rådgör tidigt med advokat om din vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan vara ditt livs viktigaste kamp. Se till att du har rätt juridiska kompetens på din sida för att du och dina barn ska få det så bra som möjligt i livet efter skilsmässan.

Att skiljas är att dö en smula, och för dig som står inför att behöva skiljas från dina barn känns det nog som mer än bara en smula. Beslutet att separera från den andra föräldern kan ha tagits av flera skäl. Kanske var det inte ens på ditt initiativ. Kanske hade du längtat i hemlighet länge, hållit ut tills det bara inte gick längre. Oavsett anledning trodde du kanske att ni skulle vara överens om vårdnaden om barnen, trots att ni var oense om allt annat. I många fall visar det sig att det inte alls är så självklart att se likadant på fördelningen av barnens tid. I värsta fall leder det till en jobbig vårdnadstvist.

Vem är du egentligen?

Det brukar sägas att man gifter sig med en människa och skiljer sig från en annan. När det gäller omsorgen om barn och en eventuell vårdnadstvist är det verkligen sant. Att en skilsmässa där barn är inblandade leder till gräl och juridiska tvister är inte ovanligt. Det kan handla om allt ifrån att den ena parten kräver ensam vårdnad, till att ni inte kommer överens om vilka veckor barnen ska bo hos vilken förälder. Och om den ena föräldern av någon anledning behöver flytta till en ny stad, vad händer då? Den flyttande parten kan tycka att det är självklart att barnen ska med. Lika självklart som den som stannar kvar i den gamla staden tycker att barnen ska bo kvar.

Fri juridisk rådgivning för vårdnadstvist

De här frågorna löses sällan över en kaffe. Och med tanke på vad som står på spel kan det vara en god idé att ta kontakt med en advokat redan när du börjar märka att ni nog inte är överens om det där med vårdnaden. De flesta advokatfirmor som arbetar med vårdnadsfrågor erbjuder nämligen fri rådgivning för hur juridiken ser ut i just ditt fall, och vad du har för möjligheter framåt. Du har all anledning att ta kontakt tidigt i processen. Kanske kan vetskapen om att en juridisk part är inblandad till och med mjuka upp kanterna i samtalet dig och ditt ex emellan? De allra flesta vill faktiskt undvika en vårdnadstvist till varje pris.

När en våldtäkt skett i Göteborg

Har du eller någon du känner blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg? Då behöver du juridisk hjälp från kunniga advokater. Ditt målsägarbiträde hjälper dig genom hela rättsprocessen.

Våldtäkt räknas som ett allvarligt brott bland annat på grund av integritetskränkningen. Att utsättas sexuellt av någon innebär oftast svåra psykiska problem efteråt. Inte sällan tillkommer akut fysiska skador som uppstått vid brottstillfället. Det finns också gamla, helt onödiga och felaktiga föreställningar och myter som gör saken ännu värre.

En person som begått detta brott ska alltid anmälas. Inte minst för att personen troligen gör om saken mot någon annan om inte samhället markerar. Därför ska våldtäkt alltid anmälas. Många som utsatts för brottet finner det synnerligen obehagligt att ens tänka på det. Det krävs styrka och mod bara för att anmäla. Därför rekommenderar man att brottsoffret tar kontakt med advokat snarast.

Rättsprocessen vid brottet våldtäkt

Brottsoffret kan vilja att en jurist medföljer redan vid polisanmälan och vid besök vid vårdmottagning. Detta går alldeles utmärkt och är aldrig fel. Även kvinnojourer har ofta personer som ställer upp och hjälper till. När du fått ett målsägarbiträde kommer denna stödperson att vara med dig precis hela vägen.

Rättegången är något många ryggar inför. Det går att begära att gärningsmannen inte ska sitta i samma rum. Det är, tvärtemot vad många tror, ovanligt med frågor om klädsel och beteende. Ditt målsägarbiträde ser till att du blir korrekt behandlad. Ett trauma är ett trauma, men viss upprättelse kan fås med dom och skadestånd. Anmäl alltid. Läs mer om våldtäkt på denna webbsida: våldtäktgöteborg.se