Få stöd kring anmälan av våldtäkt

Våldtäkt är ett mycket traumatiskt övergrepp att bli utsatt för. Du bör anmäla så fort du kan. Du har rätt till omfattande stöd och hjälp i processen.

Du som blivit utsatt för en våldtäkt har varit med om en mycket traumatisk händelse. Du bör självklart anmäla det du blivit utsatt för. Du behöver inte vara ensam i processen. Som brottsoffer har du rätt till hjälp och stöd, bland annat från en utbildad jurist. Om ditt ärende går vidare till domstol har du automatiskt rätt till ett målsägarbiträdet som du tilldelas kostnadsfritt från staten.

Om du är osäker på om det du varit med om klassas som våldtäkt i lagens mening, kan du kontakta en advokat för ett rådgivande samtal. Du ska veta att det finns flera typer av brottsrubriceringar som rör sexualbrott, och alla typer av övergrepp bör självklart utredas av polis.

Våldtäkt – anmäl så fort du kan

Det är viktigt att du uppsöker polis så fort som möjligt. Detta för att kunna säkra fysisk bevisning av övergreppet. Samtidigt ska du inte strunta i att anmäla ett övergrepp eller en våldtäkt på grund av att det gått en tid sedan händelsen. Även våldtäkter som ligger flera år tillbaka i tiden ska anmälas.

Många våldtäktsmän begår nämligen övergrepp om och om igen, och det är inte ovanligt med vad som i media brukar kallas för serievåldtäktsmän. Detaljer från din berättelse från flera år sedan kan hjälpa till att få fast en våldtäktsman som begått fler brott sedan dess.

Läs mer om anmälning mot våldtäkt och mer, på denna sida: våldtäkt.com

Aktieägaravtal – undvik framtida konflikter

Om du äger ett företag tillsammans med en eller flera partners, ska du se till att ett aktieägaravtal upprättas. Anlita juridisk expertis som kan bolagsrätt.

Du har för avsikt att starta ett bolag, som bygger på en teknisk innovation som du utvecklat under flera år. Nu är det dags att exploatera din idé. Problemet är att du inte har tillräckligt med kapital och dessutom saknar du kunskap om affärsutveckling. Genom en bekant blir du introducerad för en tänkbar partner som dels har pengar men även erfarenhet från internationell verksamhet.

Din tilltänkta partner presenterar sig själv som en så kallad affärsängel. Han har skapat sig en förmögenhet genom sitt arbete som företagsledare i ett börsnoterat företag, där han dessutom köpt aktier genom lånade pengar. Bolaget köptes upp av ett utländskt företag långt utöver aktuell börskurs.

Aktieägaravtal – vem gör vad i bolaget

Kompanjoner som startar bolag tillsammans med ojämlika förutsättningar, skapar ofta framtida konflikter. Du har kunnande, men inga pengar. Din kompanjon har närmast outtömliga kapitalresurser, men absolut inget kunnande om din bransch. Du vill utveckla dina tekniska idéer och bygga ett långsiktigt företag. Och dessutom vill du aktivt jobba i bolaget fram till din pension och kanske längre.

Skulle det visa sig att bolaget behöver mer kapital i framtiden, ställer din partner säkert gärna upp på en nyemission av aktier, men kanske till ett högt pris för dig. Risken är att din röst- och kapitalandel tunnas ut och blir mindre och mindre. Genom att upprätta ett aktieägaravtal kan flera tänkbara konflikthärdar undvikas.