Få stöd kring anmälan av våldtäkt

Våldtäkt är ett mycket traumatiskt övergrepp att bli utsatt för. Du bör anmäla så fort du kan. Du har rätt till omfattande stöd och hjälp i processen.

Du som blivit utsatt för en våldtäkt har varit med om en mycket traumatisk händelse. Du bör självklart anmäla det du blivit utsatt för. Du behöver inte vara ensam i processen. Som brottsoffer har du rätt till hjälp och stöd, bland annat från en utbildad jurist. Om ditt ärende går vidare till domstol har du automatiskt rätt till ett målsägarbiträdet som du tilldelas kostnadsfritt från staten.

Om du är osäker på om det du varit med om klassas som våldtäkt i lagens mening, kan du kontakta en advokat för ett rådgivande samtal. Du ska veta att det finns flera typer av brottsrubriceringar som rör sexualbrott, och alla typer av övergrepp bör självklart utredas av polis.

Våldtäkt – anmäl så fort du kan

Det är viktigt att du uppsöker polis så fort som möjligt. Detta för att kunna säkra fysisk bevisning av övergreppet. Samtidigt ska du inte strunta i att anmäla ett övergrepp eller en våldtäkt på grund av att det gått en tid sedan händelsen. Även våldtäkter som ligger flera år tillbaka i tiden ska anmälas.

Många våldtäktsmän begår nämligen övergrepp om och om igen, och det är inte ovanligt med vad som i media brukar kallas för serievåldtäktsmän. Detaljer från din berättelse från flera år sedan kan hjälpa till att få fast en våldtäktsman som begått fler brott sedan dess.

Läs mer om anmälning mot våldtäkt och mer, på denna sida: våldtäkt.com

Aktieägaravtal – undvik framtida konflikter

Om du äger ett företag tillsammans med en eller flera partners, ska du se till att ett aktieägaravtal upprättas. Anlita juridisk expertis som kan bolagsrätt.

Du har för avsikt att starta ett bolag, som bygger på en teknisk innovation som du utvecklat under flera år. Nu är det dags att exploatera din idé. Problemet är att du inte har tillräckligt med kapital och dessutom saknar du kunskap om affärsutveckling. Genom en bekant blir du introducerad för en tänkbar partner som dels har pengar men även erfarenhet från internationell verksamhet.

Din tilltänkta partner presenterar sig själv som en så kallad affärsängel. Han har skapat sig en förmögenhet genom sitt arbete som företagsledare i ett börsnoterat företag, där han dessutom köpt aktier genom lånade pengar. Bolaget köptes upp av ett utländskt företag långt utöver aktuell börskurs.

Aktieägaravtal – vem gör vad i bolaget

Kompanjoner som startar bolag tillsammans med ojämlika förutsättningar, skapar ofta framtida konflikter. Du har kunnande, men inga pengar. Din kompanjon har närmast outtömliga kapitalresurser, men absolut inget kunnande om din bransch. Du vill utveckla dina tekniska idéer och bygga ett långsiktigt företag. Och dessutom vill du aktivt jobba i bolaget fram till din pension och kanske längre.

Skulle det visa sig att bolaget behöver mer kapital i framtiden, ställer din partner säkert gärna upp på en nyemission av aktier, men kanske till ett högt pris för dig. Risken är att din röst- och kapitalandel tunnas ut och blir mindre och mindre. Genom att upprätta ett aktieägaravtal kan flera tänkbara konflikthärdar undvikas.

Svårt att veta vad som är bedrägeri

Det är svårt att veta exakt vad som är bedrägeri. Sedan 2017 har dessutom begreppet utvidgats till att även handla om ringa bedrägeri som innan rubriceras som bedrägligt beteende. Ringa bedrägeri kan vara sådant som liknar snatteri och kan handla om mycket små summor.

Uppsåtet är den avgörande faktorn

När man försöker bestämma om det är bedrägeri eller ej så tittar man framförallt på uppsåtet. Alltså om den som anklagas för handlingen har tänkt på att bedra och luras eller om det är något som skett av ett misstag. Om man gör något olagligt av misstag kan det fortfarande vara brottsligt. Dock brukar inte brottet räknas som lika grovt och därför inte innebära samma straffpåföljd.

Många skilda områden

Bedrägeri handlar för det mest om att tillförskansa sig pengar eller värdeföremål på ett eller annat sätt. Dock kan bedrägeri drabba privatpersoner, föreningar, företag, kommuner, kunder eller en särskild målgrupp. När man tittar på gamla bedrägerifall kan det röra sig om allt från att ha ljugit om sin anställning för att kunna handla på kredit i en affär till att ha skrivit om testamente och på så sätt tillskansat sig pengar som skulle gått till allmänna arvsfonden.

Bedrägeri ett allt vanligare brott

När man tittar på Brottsförebyggande Rådets siffror och statistik ser man tydligt att de som blir lagförda för bedrägeribrott blir allt fler. De typer av bedrägeri som svenskar åker fast för i allt högre utsträckning är framförallt penningtvätt och bidragsbedrägerier. Bokföringsbrott har länge varit den vanligaste bedrägeriformen men 2021 var det lika många lagförda bokföringsbrott som penningtvätt under ekobrott.

Män är betydligt överrepresenterade. Det är ungefär 500 kvinnor som blir dömda varje år för bedrägeri men över 1500 män.

Vad gör man om man blir anmäld för bedrägeri?

Det är en allvarlig sak att anmäla någon för bedrägeri eller grovt bedrägeri. Bedrägeri kan leda till 2 års fängelse och för grovt bedrägeri är det upp till 6 års fängelse. Man blir alltid tilldelad en offentlig försvarare men om man vill kan man hitta en egen som man litar på.

Arbetstillstånd i Sverige kan var en lång process

Att söka arbetstillstånd kan innebära många dokument. Du kan ta hjälp av experter som har lång erfarenhet av att hjälpa människor att få arbetstillstånd.

Att söka arbetstillstånd för arbete i Sverige kan vara krångligt och en utdragen process Det är inte ovanligt att det dröjer upp till ett år innan ditt arbetstillstånd är klart. Det finns dock företag som specialiserar sig på att hjälpa människor att få ett godkänt arbetstillstånd. Vissa av dessa företag är certifierade av Migrationsverket, vilket gör att processen blir mycket kortare.

Om du är i behov av att anställa personal från ett land utanför EU eller ESS kan det vara klokt att ta kontakt med ett företag som är experter på att söka arbetstillstånd. Ju fortare processen går, desto snabbare kan din nya personal börja jobba. Många företag hjälper både arbetssökande och arbetsgivare.

Hjälp med arbetstillstånd

Reglerna för att få beviljat arbetstillstånd har på de senare åren skärpts och sedan juni 2022 räcker det inte längre med att ha erbjudande om anställning, utan du måste ha ett anställningsavtal. Det finns en mängd olika krav som måste vara uppfyllda och korrekt presenterade, vilket kan uppfattas som svårt av många. Därför kan det vara klokt att anlita hjälp när det är dags att söka arbetstillstånd i Sverige.

Utan arbetstillstånd får du inte arbeta i Sverige. Det är Migrationsverket som utfärdar arbetstillstånd och det finns många regler, undantag och specialfall. Reglerna uppdateras och ändras med jämna mellanrum och kan skilja sig åt beroende på bransch. Företag som specialiserar sig på arbetstillstånd har koll på läget, så att du har god möjlighet att få ett godkänt tillstånd.