Aktieägaravtal – undvik framtida konflikter

Om du äger ett företag tillsammans med en eller flera partners, ska du se till att ett aktieägaravtal upprättas. Anlita juridisk expertis som kan bolagsrätt.

Du har för avsikt att starta ett bolag, som bygger på en teknisk innovation som du utvecklat under flera år. Nu är det dags att exploatera din idé. Problemet är att du inte har tillräckligt med kapital och dessutom saknar du kunskap om affärsutveckling. Genom en bekant blir du introducerad för en tänkbar partner som dels har pengar men även erfarenhet från internationell verksamhet.

Din tilltänkta partner presenterar sig själv som en så kallad affärsängel. Han har skapat sig en förmögenhet genom sitt arbete som företagsledare i ett börsnoterat företag, där han dessutom köpt aktier genom lånade pengar. Bolaget köptes upp av ett utländskt företag långt utöver aktuell börskurs.

Aktieägaravtal – vem gör vad i bolaget

Kompanjoner som startar bolag tillsammans med ojämlika förutsättningar, skapar ofta framtida konflikter. Du har kunnande, men inga pengar. Din kompanjon har närmast outtömliga kapitalresurser, men absolut inget kunnande om din bransch. Du vill utveckla dina tekniska idéer och bygga ett långsiktigt företag. Och dessutom vill du aktivt jobba i bolaget fram till din pension och kanske längre.

Skulle det visa sig att bolaget behöver mer kapital i framtiden, ställer din partner säkert gärna upp på en nyemission av aktier, men kanske till ett högt pris för dig. Risken är att din röst- och kapitalandel tunnas ut och blir mindre och mindre. Genom att upprätta ett aktieägaravtal kan flera tänkbara konflikthärdar undvikas.