Vad är en LVU advokat?

Juridiska frågor gällande familjen kan vara mycket svåra att hantera på egen hand och en LVU advokat kan vara till stor hjälp att navigera rättssystemet.

Kortfattat är en LVU advokat någon som specialiserat sig på rättsärenden rörande lagen om vård av unga, förkortat LVU. Detta är alltså en lag som reglerar tvångsvård av unga under arton år i de fall där det finns en fara för deras hälsa med mera.

Det kan dels handla om förhållandena i hemmet, men även ungdomens egna beteende som exempelvis kriminalitet eller drogbruk. Lagen existerar för att hjälpa ungdomar och barn, men som med allt annat går det inte alltid riktigt rätt till och ett tvångsomhändertagande kanske sker på felaktiga grunder. I dessa fall kan en erfaren LVU-advokat vara till stor hjälp för dig.

Varför ska du anlita en LVU advokat?

Rättsfrågor är alltid svåra för dem av oss som inte är helt insatta i lagen och det blir definitivt inte lättare när känslor är inblandade. Familjefrågor kan göra det hela ännu besvärligare och att då ha hjälp av en kunnig och oberoende advokat som kan ge både råd och juridiskt stöd kan vara till stor hjälp.

En LVU-advokat kan representera såväl föräldrar som ungdomar inför en domstol för att beslut ska fattas i deras intressen. Det finns med andra ord många goda anledningar att anlita en LVU-advokat om det skulle bli aktuellt. Behöver du hjälp med den här typen av juridiska frågor kan du kolla runt vilka advokatbyråer i din närhet som specialiserar sig på LVU.