Vårdnadstvist Stockholm – så hanterar du situationen 

Hur hanterar man en vårdnadstvist i Stockholm? Oavsett om man är den person som sökt ensam vårdnad eller den part i målet som kämpar för att behålla vårdnaden om barnen så handlar det om en väldigt oviss och mentalt påfrestande tid. En vårdnadstvist i Stockholm innebär att man bråkar om det man älskar mest i världen och det är också en process som kommer att ta lång tid att behandla. 

Från statens sida så utgår man alltid från att gemensam vårdnad även efter en skilsmässa/separation är det bästa för barnen. Baserat på detta så tar det också – och ska ta – lång tid att utreda varje enskilt ärende och gå på djupet vid varje enskild vårdnadstvist i Stockholm. En annan sak som kan påverka är att vänner kan bli fiender. En vårdnadstvist i Stockholm kan komma att påverka relationer man har med gemensamma vänner som exempelvis kan välja sida. Det gör att man också kan känna sig ensam och extra utsatt. 

Hur klarar man av allt detta? Vi tänkte här nedan ge några tips kring detta i form av följande punkter: 

  • Ta juridisk hjälp. Talande för många ärenden inom Familjerätt är att stora känslor kommer till ytan. Något som kan leda till att man reagerar snarare än agerar. Allt du säger och allt du gör kan användas mot dig i framtiden och detta blir också extra tydligt vid en vårdnadstvist. Anlita en advokat/jurist som sköter all din kommunikation med motparten. Det gäller även för exempelvis samarbetssamtal där din jurist kan föra din talan och försöka hitta en konstruktiv lösning för en fortsatt gemensam vårdnad. Undvik att posta saker på sociala medier också! 
  • Motionera och rensa huvudet. Försök att hitta saker som kan distrahera dig från er pågående vårdnadstvist i Stockholm. Skapa sunda rutiner med träning och motion. 
  • Tänk på barnen. En vårdnadstvist i Stockholm kan ge barnen livslånga, själsliga ärr och det måste både du och den andre vårdnadshavaren tänka på. Undvik att smutskasta den andre och försök att vara saklig kring vad som pågår – givet barnens ålder. Var vuxen! 

För mer information samt tips när du har vårnadstvist besök denna hemsida: vårdnadstvisterstockholm.se