När en våldtäkt skett i Göteborg

Har du eller någon du känner blivit utsatt för en våldtäkt i Göteborg? Då behöver du juridisk hjälp från kunniga advokater. Ditt målsägarbiträde hjälper dig genom hela rättsprocessen.

Våldtäkt räknas som ett allvarligt brott bland annat på grund av integritetskränkningen. Att utsättas sexuellt av någon innebär oftast svåra psykiska problem efteråt. Inte sällan tillkommer akut fysiska skador som uppstått vid brottstillfället. Det finns också gamla, helt onödiga och felaktiga föreställningar och myter som gör saken ännu värre.

En person som begått detta brott ska alltid anmälas. Inte minst för att personen troligen gör om saken mot någon annan om inte samhället markerar. Därför ska våldtäkt alltid anmälas. Många som utsatts för brottet finner det synnerligen obehagligt att ens tänka på det. Det krävs styrka och mod bara för att anmäla. Därför rekommenderar man att brottsoffret tar kontakt med advokat snarast.

Rättsprocessen vid brottet våldtäkt

Brottsoffret kan vilja att en jurist medföljer redan vid polisanmälan och vid besök vid vårdmottagning. Detta går alldeles utmärkt och är aldrig fel. Även kvinnojourer har ofta personer som ställer upp och hjälper till. När du fått ett målsägarbiträde kommer denna stödperson att vara med dig precis hela vägen.

Rättegången är något många ryggar inför. Det går att begära att gärningsmannen inte ska sitta i samma rum. Det är, tvärtemot vad många tror, ovanligt med frågor om klädsel och beteende. Ditt målsägarbiträde ser till att du blir korrekt behandlad. Ett trauma är ett trauma, men viss upprättelse kan fås med dom och skadestånd. Anmäl alltid. Läs mer om våldtäkt på denna webbsida: våldtäktgöteborg.se

Vad gäller när man upptäcker dolda fel i ett hus?

När man köper sig ett nytt hus och samtidigt gör en genomgång av huset i form av en besiktning så förväntar man ju sig att den ska påvisa eventuella fel. Men ibland är en del fel i hus dolda.

Vad innebär egentligen dolda fel? Helt ärligt så låter det ju faktiskt som om någon har dolt fel för att på något sätt mörka felet. Men så är det alltså inte. Dolda fel i hus är sådana typer av fel i bostaden som inte upptäcks förrän senare. Dessa fel upptäcks alltså inte vid en besiktning av huset innan försäljningen gått igenom. Dolda fel i huset fanns alltså där redan när man köpte huset. Det är ingens fel egentligen, och det är heller ingen som har försökt att mörka och dölja dessa fel som senare upptäcks.

Dolda fel – exempel

Vad kan det då vara för typ av fel som upptäcks? Det kan exempelvis handla om badrum. Om det har installerats fel typ av produkter i badrummet, såsom ytskikt eller liknande, och detta senare gör så att skador uppstår på grund av mögel, exempelvis, då handlar det om ett dolt fel. Dessa fel är ju svåra att upptäcka vid en besiktning eftersom skadorna inte uppstår förrän senare. Men om badrummet är slitet och har över 20 år på nacken, ja, då räknas det som ett vanligt slitage, inte som någon typ av dolt fel. Detta bör också upptäckas vid själva besiktningen av huset ifråga. Läs mer om dolda fel på denna hemsida: https://www.doldafelhus.se/

Med en advokat från Göteborg

I spännande rättegångsfilmer från Hollywood syns de. Och hörs. De snackar såklart engelska. Engelska pratas även i London. I Sverige har vi lilla London, men hur låter en advokat i Göteborg?

Om man har tittat på många filmer från Hollywood är det lätt hänt att man bildar sig uppfattningar efter dem. Framförallt hur en rättegång går till. Dessa skildras ju ofta på film. Inte så konstigt, kanske. En rättegång i sig, handlar ju om en av de vanligaste filmteman någonsin: det onda mot det goda. Vem ska vinna? Såklart en nagelbitare och på amerikansk engelska blir det ännu mer spännande. På det språket låter allt så mycket mer retoriskt snyggt. Men rättegångar sker ju även i Sverige, på svenska. Tråkig, trist, formell och byråkratisk svenska. Eller?

Advokat med göteborgska

Tja, befinner du dig i lilla London behöver det inte låta så tråkigt. En advokat i Göteborg kan ju få det att låta riktigt intressant med sin breda göteborgska. Några mil från stan ligger ju dessutom Sveriges svar på Hollywood, nämligen Trollhättan – Trollywood! Måhända smittas advokaterna därifrån och får lite mer feeling. Helt plötsligt låter rättegången nästan lika intressant som i “the city of Angels”. Göteborg har ju trots allt sina änglar de med … Hur som helst; oavsett hur spännande eller inte allting låter, så går en rättegång till på samma sätt i Sverige oavsett plats. Det spelar ingen roll om den tar plats i Göteborg, Ystad eller Haparanda.

Advokaten under rättegången

Huvudförhandling är det egentliga namnet, men ordet “rättegång” har blivit det vardagliga namnet som gemene man brukar använda. Och oavsett ort så består en rättegång, eller huvudförhandling, i Sverige av samma delar. Det är en inledning, det hålls förhör och det är en avslutning. I inledningen ropas målet på i högtalarna och alla berörda ska gå in i salen. Eventuella vittnen får dock vänta tills det är deras tur. Ordföranden inleder förhandlingen och sedan får den tilltalade svara mer om åtalspunkterna och åklagaren berättar mer om brottet. Efter det hålls förhör med målsägande, den tilltalade och eventuella vittnen. I avslutningen går man igenom personalia, och både åklagare och försvaret slutför talan. Sist, men inte minst, överlägger rätten och meddelar sedan dom.

Summa summarum: en huvudförhandling kan låta stel och tråkig, såväl i teorin som i praktiken. Men den är nödvändig för att ett rättssamhälle ska fungera. Fast en advokat med göteborgska, kan kanske liva upp det hela lite?

Korrekta beslut med arbetsrättsjurist i Stockholm

Arbetslivet har alltid varit rätt komplicerat. Lagar och regler ska följas, avtal och arbete ska fungera för alla. En arbetsrättsjurist hjälper alla att fatta korrekta beslut i Stockholm.

Har du behov av rådgivning vad gäller arbetsrätt? Det gör dig till en av många. Arbetsrätt är ett komplicerat område som styrs av ett stort antal lagar och förordningar, Det är inte rimligt att man som upptagen chef ska ha kunnat sätta sig in i samtliga. En arbetsrättsjurist är rätt person att anlita när behov uppstår.

Beroende på ett företags verksamhet, och hur mycket personal som finns anställd, kan man ha olika behov, naturligtvis. Har ett företag ett antal anställda, både tjänstemän och arbetare, kommer det alltid att uppstå situationer av olika slag. Hur gör du som chef för att sköta alla situationer korrekt?

Vilken kompetens har en arbetsrättsjurist?

Vilken kompetens behöver du som ledare för ett företag? Allt beror på situationen. Att göra rätt från början är en varm rekommendation därför. När personal anställs, från chefspositioner och på alla andra positioner inom företaget, behöver anställningsavtalen skrivas rätt. Båda parter ska känna sig nöjda med skrivningen och den måste följa svensk lag.

Ett anställningsavtal kommer alltid att bli utsatt för olika tolkningar. Inte minst av denna anledning är det av högsta vikt att så lite tveksamheter som är möjligt finns i skrivningen. Med detta i tanken är det enkelt för alla att förstå att en arbetsrättsjurist ska medverka då avtalen formuleras.

En kontakt med rätt juristfirma kan spara tid, vånda och pengar i framtiden.

Vårdnadstvist avgörs bäst av jurister

Barnets bästa är det som avgör hur en vårdnadstvist ska sluta. Det man ofta strävar efter är att föräldrarna kan dela på vårdnaden. Enbart vid extrema fall ges vårdnaden bara till en part. 

Man gör allt man kan för barnets bästa. Ofta lever man med ett perspektiv där man tror att det bästa för barnet är om barnets föräldrar lever tillsammans. Under samma tak. Det kanske det är, förutsatt att föräldrarna håller sams. Men om föräldrarna bråkar dag ut och dag in och deras relation består av konflikter mer än någonting annat, då är det knappast för barnets bästa de håller ihop. Barnet ska inte behöva se sina föräldrar vara olyckliga med varandra. Det kommer spilla över på barnet också. Då är det bättre att inse att det här inte fungerar och att föräldrarna skiljs. Barnet kommer fortfarande leva med och träffa båda föräldrarna. Förutsatt att de delar på vårdnaden vill säga. 

Samarbeta i en vårdnadstvist 

Vårdnaden om barnet är en fråga som kommer upp vid varje separation, skilsmässa eller annat arrangemang där två föräldrar inte ska bo tillsammans. Hos vem barnet ska bo och hur mycket ingår i den frågan. Det vanligaste är att föräldrarna delar på vårdnaden, det som brukar kallas delad eller gemensam vårdnad. Det brukar också vara det bästa för barnet.  

Det bästa för barnet är förstås om föräldrarna kan samarbeta och inte låta sina meningsskiljaktigheter gå ut över barnet. Det finns det ingen anledning till när föräldrarna nu inte längre bor ihop. Samarbetet kommer gynna barnet i dess utveckling. Barnet har ju fortfarande två föräldrar. 

Så kan din vårdnadstvist avgöras 

När det gäller vårdnad om barn ska det faktiskt rätt mycket till för att en av föräldrarna ska få ensam vårdnad. Ensam vårdnad innebär inte bara att barnet bara bor hos den föräldern, det innebär också att den andra föräldern inte har rätt till någon information om barnet från exempelvis skolan eller sjukvården. Missbruk eller våldsamheter hos den ena föräldern kan vara anledningar som gör att man beslutar att den föräldern inte ska få vara vårdnadshavare. 

Det är dock som sagt ett ganska ovanligt beslut. Man gör i regeln vad man kan för att barnet ska ha rätt till båda sina föräldrar. Däremot kan vårdnadsförhandlingarna vara ganska infekterade. De flesta tar därför hjälp av något slags juridiskt ombud i diskussionerna. Som kan föra argumenten utan att skilsmässans infekterade och känslomässiga parter ska hamna i luven på varandra.