Vänsterpartiet Norrköping

Styrelsen 2019. Från vänster: Melinda Kandel, Johan Norlund, Sara Perlman, Tobias Holmberg, Marcus Posada, Rodi Ailert, Emir Ajanovic, Lorena Peralta. Saknas på bilden gör Mia Matsson och Annika Braesch.

Marcus Posada, ordförande
E-post: marcusposada@gmail.com
Mobil telefon:  0734160222

Tobias Holmberg, kassör
Epost:   tobias.holmberg@vansterpartiet.se
Mobil telefon:  0702491400

Lorena Peralta, ledamot
E-post: 

Sara Perlman, ledamot
E-post:  saraperlman74@gmail.com 

Emir Ajanovic, ledamot
E-post:   emir.ajanovic67@gmail.com

Rodi Ailert, ledamot
E-post:   info@kolmarden-walking.se

Melinda Kandel, ledamot
E-post:  melindakandel@hotmail.com

Emma Wahlström, ledamot
E-post:   

Ersättare

Daniel Braesch, ersättare
E-post:  

Annika Braesch
E-post: